بایگانی برچسب برای: استانداردهای شهرداری و آتش نشانی درباره پنجره دوجداره

قانون و استانداردهای شهرداری و آتش نشانی درباره پنجره دوجداره

استانداردهای شهرداری و آتش نشانی درباره پنجره دوجداره

قانون و استانداردهای شهرداری و آتش نشانی درباره پنجره دوجداره   قانون شهرداری درباره پنجره دوجداره ابعاد شیشه دوجداره غیر لمینت، نباید بیش از ۱.۵ متر مربع، و ارتفاع بازشو، از کف تمام شده ۱.۱ باید باشد. قانون شهرداری درباره پنجره دوج…