لیست قیمت درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی UPVC

لیست قیمت پنجره دوجداره UPVC

قیمت پنجره دوجداره به عوامل مختلفی، از جمله نوع پروفیل مصرفی، ابعاد، نقشه، تعداد بازشو و کتیبه پنجره ها بستگی دارد.

برای محاسبه قیمت دقیق پنجره دوجداره UPVC می توانید ابعاد حدودی درب و پنجره خود را به شماره های 09120593196 و 09120591647 واتساپ و یا به لیست قیمت زیر مراجعه فرمایید.

لیست قیمت پنجره دوجداره به شما کمک می کند تا نوع مناسب و دلخواهتان را براساس بودجه و نیازتان انتخاب کنید، عوامل متفاوتی ازجمله جنس، طرح، ابعاد و … در قیمت تاثیرگذار است.

تنوع برندها در صنایع درب و پنجره به خصوص پنجره های UPVC انتخاب را برای خریداران دشوار کرده است.

کیفیت پنجره دوجداره تا حدی به انتخاب برند پوفیل پنجره مربوط است. برندهایی مانند پنجره وین تک ، پنجره ویستابست ، پنجره هافمن و پنجره ایده آل دارای کیفیت استاندارد هستند.

با توجه به لیست قیمت پنجره دو جداره می توان گفت داشتن کتیبه بالا موجب افزایش قیمت پنجره یوپی وی سی  می شود، تک لنگه و ثابت بودن پنجره کاهش قیمت و استفاده از یراق دوحالته موجب افزایش قیمت را موجب می شود.

مواردی که در لیست قیمت پنجره دوجداره می توانید ببینید، انواع مدل پنجره دو جداره یا انواع باز شو پنجره دو جداره، انواع پروفیل مصرفی، ارتفاع و عرض پنجره، نوع یراق پنجره یو پی وی سی، شیشه دوجداره و هزینه حمل و نقل و نصب پنجره است.

توضیحات جدول قیمت پنجره دوجداره UPVC:

1. به قیمت های ذیل، ۱۰ درصد هزینه نصب پنجره دوجداره UPVC اضافه میگردد.
2. برای پروژه های تعویضی و بازسازی پنجره دو جداره ۱۰ درصد به قیمت های ذیل اضافه میگردد.
3. قیمت های ذیل بر اساس شیشه دو جداره ۴و۴ ساده، پروفیل سفید رنگ و یراق تک حالته برای پنجره ها می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت پنجره دوجداره UPVC

1402/07/01

ابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت پروفیل KTFقیمت پروفیل گلدقیمت پروفیل ایده آلقیمت پروفیل هافمنقیمت پروفیل وین تکقیمت پروفیل ویستابست
700 * 700قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل KTF 11,281,100 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل گلد 16,354,360 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ایده آل 18,800,760 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل هافمن 19,874,360 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل وین تک 20,498,720 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ویستابست 24,073,544 ریال
1000*1000قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل KTF 8,177,413 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل گلد 12,861,971 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ایده آل 14,508,933 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 14,514,734 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک 15,482,734 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 16,470,168 ریال
1000*1000قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل KTF 16,361,150 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل گلد 24,401,000 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ایده آل 27,618,170 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 28,197,210 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک 30,040,700 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 34,526,140 ريال
1500*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل KTF 24,962,413 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل گلد 37,990,189 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ایده آل 42,520,255 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 43,345,349 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 46,316,339 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 51,648,784 ريال
1500*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل KTF 25,963,764 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل گلد 39,787,853 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ایده آل 44,062,482 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 44,049,468 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 47,974,378
ريال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 53,670,996
ريال
1300*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل KTF 27,144,470 ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل گلد 41,569,149 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل ایده آل 46,197,198 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل هافمن 46,208,748 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل وین تک 50,309,658 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل ویستابست 56,194,000 ريال
2000*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل KTF 30,959,638 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل گلد 47,734,884 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل ایده آل 52,739,277 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل هافمن 52,692,235 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل وین تک 57,302,335 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل ویستابست 63,413,570 ريال
2000*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل KTF 37,803,332 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل گلد 58,825,282 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل ایده آل 64,364,739 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل هافمن 63,009,197 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل وین تک 69,787,617 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل ویستابست 77,146,700 ريال
2800*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل KTF 46,984,313 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل گلد 71,705,414 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل ایده آل 79,384,714 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل هافمن 80,156,496 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل وین تک 86,655,296
ريال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل ویستابست 96,974,284 ريال
3000*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل KTF 57,080,194 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل گلد 88,173,558 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل ایده آل 96,556,464 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل هافمن 95,923,300 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل وین تک 104,879,940 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل ویستابست 116,569,128 ريال
700*2000قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل KTF 25,321,675 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 38,809,252 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 42,247,148 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 44,468,355 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 47,024,178 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 52,826,488 ريال
1400*2000قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل KTF 37,191,640 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 57,339,721 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 59,488,918 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 62,953,822 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 67,952,432 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 78,191,201 ريال
800*2500قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل KTF 31,012,007 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 47,833,121 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 51,752,497 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 53,828,386 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 57,494,745 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 64,554,226 ريال
1400*2500قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل KTF 43,105,304 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 66,896,030 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 69,600,551 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 72,274,325 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 78,850,950 ريالقیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 89,920,847 ريال
500*500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل KTF 9,721,100 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل گلد 12,977,360 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ایده آل 14,675,760 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن 15,529,360 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل وین تک 15,889,720 ريالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ویستابست 16,749,744 ريال
2000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل KTF 26,413,913 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل گلد 38,334,938 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ایده آل 36,945,996 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن 45,653,349 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 46,765,301 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 59,540,184 ريال
2000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل KTF 26,462,456 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 39,225,934 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ایده آل 40,356,864 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 45,666,497 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 47,721,204 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 57,560,052 ريال
2000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل KTF
26,906,100 ريال
قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 40,304,924 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ایده آل 44,695,684 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 45,696,904 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 48,064,676 ريالقیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 52,263,684 ريال

پنجره دوجداره UPVC 

پنجره دوجداره یکی از روش های کارآمد و به صرفه برای حل مشکل آلودگی صوتی و هدررفت انرژی در خانه ها و محل کار است.

به کار بردن پروفیل باکیفیت و شیشه مناسب در ساخت درب و پنجره دو جداره براساس لیست قیمت ارائه شده را در انتخاب خود فراموش نکنید.

تغییرات فراوانی در صنعت ساختمان به ویژه در بخش درب و پنجره دیده می شود.

پنجره های چوبی که در گذشته کاربرد زیادی داشت امروزه به پنجره دوجداره با شیشه لمینت و انواع یراق آلات منتهی شده و جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.

پنجره چه روی دیوار چه سقف خانه نصب شود، بیشتر برای ورود نور خورشید در روز و نوعی تهویه هوا محسوب می شود.

در برخی فضاها برای ورود و خروج صدا نیز کاربرد دارد.

این روزها دکوراتورها به جنبه زیبایی و هنری پنجره در معماری و ساختمان سازی توجه دارند و این المان خانه سازی را فقط برای تهویه و تامین نور نمی دانند.

وقتی پنجره ها از جنس چوب و آهن ساخته می شدند، مشکلاتی وجود داشت.

مثلا چوب قابل اشتعال بود و به دلیل مقاومت کم در برابر نور خورشید رنگ آن از بین می رفت و با بارش باران دچار پوسیدگی می شد.

چارچوب آهنی دچار زنگ زدگی و پوسیدگی می شد و از همه اینها گذشته با بسته بودن پنجره درزهای بین قاب های پنجره باز بود و در فصل سرما یا گرما انرژی هدر می رفت.

کارشناسان به این نتیجه رسیدند که ۴۰ درصد اتلاف انرژی ساختمان ها از طریق پنجره هاست پس راه حل را در ساخت درب و پنجره های دوجداره دیدند.

پنجره دوجداره UPVC

بهترین پنجره دوجداره کدام است؟

بهترین پنجره دوجداره کدام است یکی از سوالات خریداران برای انتخاب، سفارش و خرید است.

بهتر است برای این کار درباره ویژگی ها و خصوصیات مارک های مختلف بیشتر بدانید.

سه مدل پروفیل وین تک، پروفیل ویستا بست و پروفیل هافمن در بازار بیشتر از بقیه استفاده می شود و به عنوان بهترین مارک پنجره دوجداره شناخته شده اند.

فاکتورهای مهم برای تشخیص بهترین پنجره دو جداره شامل بهترین پنجره دوجداره یعنی نوع برند پروفیل، بهترین نوع پنجره دو جداره از نظر مدل باز شو و نوع متریال پنجره می باشد.

مارک های مختلفی از پنجره دوجداره در بازار وجود دارد که هر یک از آنها دارای ویژگی های مخصوص به خود و دارای قیمت های مختلفی هستند.

پنجره دوجداره UPVC

پروفیل پنجره دوجداره UPVC 

پروفیل پنجره دوجداره UPVC (پلی وینیل کلراید با کانال‌های هوای داخلی) از مواد UPVC ساخته می‌شود.

UPVC یک ماده پلاستیکی است که بسیار مقاوم در برابر رطوبت، آفت‌های حشره‌ای، ضربه و تغییرات آب و هوایی است.

پروفیل‌های UPVC برای ساخت پنجره دوجداره از طریق فرآیند اکستروژن (Extrusion) تولید می‌شوند.

در این فرآیند، ماده UPVC به شکلی قالب‌بندی شده و از طریق یک قالب اکستروژن می‌گذرد تا پروفیل نهایی شکل گیرد.

پس از ساخت پروفیل، آنها به طول مورد نیاز بریده می‌شوند.

پروفیل پنجره دوجداره UPVC معمولاً دارای طراحی‌ها و قسمت‌های مختلفی است که عبارتند از:

فریم

این قسمت پروفیل به عنوان چارچوب اصلی پنجره عمل می‌کند و بر روی دیوار نصب می‌شود.

بریدگی

این قسمت پروفیل بر روی راسته قرار می‌گیرد و قابلیت باز و بسته شدن پنجره را فراهم می‌کند. بسته‌بندی دومین وجه را داراست.

مهره

این قسمت پروفیل در اطراف شیشه‌های پنجره قرار می‌گیرد و آنها را در محل نگه داشته و عایق‌بندی می‌کند.

خلع هوا

این قسمت پروفیل برای عایق‌بندی مناسب و جلوگیری از نشتی هوا و آب در نقاط اتصال پنجره‌ها به کار می‌رود.

پروفیل‌های UPVC برای پنجره‌های دوجداره در انواع رنگ‌ها، شکل‌ها و طرح‌ها در دسترس هستند، که به شما امکان می‌دهد آنها را با طرح داخلی و سلیقه خود هماهنگ کنید.

همچنین، این پروفیل‌ها معمولاً به عنوان یک سیستم کامل شامل قطعات دیگر مانند قفل‌ها، دستگیره‌ها، مکانیزم باز و بسته شدن و … عرضه می‌شوند.

برند های پروفیل پنجره دوجداره

پروفیل‌ پنجره دوجداره دارای برندهای مختلفی است و با توجه به میزان کیفیت، رنگ ‌دانه‌ها و برند تولید‌کننده‌ قیمت‌های مختلفی دارند.

پروفیل پنجره دو جداره از لحاظ سری(عرض پروفیل)، تعداد حفره یا چمبر، رنگ و نوع کاربری متفاوتند.

اگر پروفیل‌ پنجره د وجداره باکیفیت و مرغوب باشد، در مقابل زرد شدگی و شکستن بدنه درب و پنجره های دوجداره که یکی از مشکلات رایج این صنعت محسوب می شود، مقاوم است.

انواع پروفیل UPVC بر اساس کاربرد متفاوتند، ازجمله پروفیل‌هایی که در درب‌ها و پنجره‌های دوجداره یو پی وی سی مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

پروفیل فریم است که معمولا به عنوان قاب دور استفاده می‌ شود.

پروفیل در مقاطع و ابعاد شش و هفت سانتی متری و گاهی  مقطع ‌های پنج یا هشت سانتی متری تولید و به بازار عرضه می ‌شوند.

پروفیل‌های فریم نه تنها براساس ابعاد و اندازه با یکدیگر فرق می ‌کنند، بلکه بر اساس نوع کارآیی هم متفاوتند.

انواع پروفیل‌ پنجره دوجداره و پنجره سه جداره براساس عملکرد و کارآیی به پروفیل‌های کشویی، بازسازی و نوسازی تقسیم بندی می شوند.

پنجره دوجداره UPVC

نصب پنجره دوجداره UPVC

برای نصب پنجره دوجداره در مساحت‌های بسیار بالا و پروژه‌های بزرگ، معمولا تمامی عوامل موثر روی قیمت درب و پنجره یو پی وی سی محاسبه و به قیمت پایه اعلام می‌ شود.

ساده‌ ترین فرمول برای تعیین و محاسبه قیمت پنجره دوجداره: (پروفیل مصرفی × قیمت متر طول) + (شیشه مصرفی × قیمت متر مربع) + (یراق آلات × قیمت واحد) = کل هزینه ساخت

محاسبه قیمت پنجره‌های دوجداره براساس مدل نیز متغیر است.

مثلا مدل هایی با حالت بازشوهای متفاوت که هر چه تعداد بازشو پنجره بیشتر و حالت باز شدنشان پیچیده ‌تر باشد، قیمت آن‌ها بیشتر خواهد بود.

برندهای مختلف دارای قیمت‌های متفاوت هستند، هر برند براساس کیفیت و شیوه تولید، روی درب و پنجره‌ دو جداره قیمت ‌گذاری می ‌کند.

پنجره دوجداره UPVC

درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی

انواع درب و پنجره دوجداره برحسب مدل بازشو و برحسب جنس به دو نوع کلی تقسیم می شوند.

انواع درب و پنجره از نظر جنس عبارتند از درب و پنجره دوجداره UPVC و درب و پنجره دو جداره آلومینیومی.

انواع درب و پنجره دوجداره بر اساس نوع کارکرد عبارتند از لولایی، پنجره کشویی یا ریلی، خلیجی، سایبانی، دایره ای و پنجره لمینت که بخشی از دکوراسیون داخلی ساختمان است و نمای بیرونی بنا را مدرن و زیبا می کند.

درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی در مقابل تابش مستقیم نور خورشید تغییر رنگ نمی دهد و پایداری رنگ بسیار بالایی دارد.

شیشه های دو جداره به کار رفته در آنها عایق صوتی و حرارتی هستند و ۴۰ درصد از اتلاف انرژی جلوگیری می کنند.

درب و پنجره دوجداره ازجنس پروفیل های UPVC علاوه بر زیبایی و ظرافت ظاهری، عایق در برابر نفوذ گرد و غبار و دود هستند، چون از لاستیکهای درزبندی با طراحی خاص در ساخت آنها استفاده شده است.

انواع درب و پنجره دو جداره قابلیت نصب انواع یراق آلات و تامین بازشوی مورد نیاز را دارند و قابلیت نصب شیشه های چند جداره نیز دارند.

امنیت درب و پنجره دوجداره UPVC به دلیل وجود یراق‌ های محکم است که تقریبا تمام درز‌های اطراف پنجره و درب را می ‌پوشانند.

در انواع جدید‌تر برای فراهم کردن بیشتر امنیت پنجره های دوجداره از چفت‌ های ضد سرقت استفاده می ‌شود.

پنجره دوجداره UPVC

شیشه پنجره دوجداره UPVC

شیشه پنجره دوجداره می تواند از نفوذ گرما و سرما، صدا و همچین ضربه جلوگیری کند و انواع مختلفی شامل شیشه دوجداره ساده، رنگی، شیشه رفلکس ، لمینت وسکوریت می شود.

سیستم انواع شیشه پنجره دوجداره UPVC شامل دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و توسط اسپیسر در دور تادور آن، از هم جدا شده اند.

در فضای بین شیشه ها هوا یا گازهای خاص بدون رطوبت ( آرگون یا کریپتون ) با فشاری تقریبا مساوی با هوای بیرون وجود دارد.

شیشه پنجره دو جداره مزایای فراوانی ازجمله کاهش اتلاف انرژی، کاهش آلودگی های صوتی، جلوگیری از نم زدگی شیشه و ایمنی بیشتر نسبت به پنجره های تک جداره دارد.

شیشه سکوریت درب و پنجره دوجداره در برابر هر ضربه ‌ای مقاوم و از دوام و استحکام بالایی برخوردار است.

شیشه سکوریت در هنگام شکستن خرد شده و باعث ایجاد تکه‌ های بزرگ و خطرناک شیشه نمی‌ شود.

شیشه درب و پنجره دو جداره رفلکس که از یک جداره ساده و یک جداره شیشه رفلکس ساخته می‌ شود، جداره شیشه رفلکس باید به طرف بیرون قرار بگیرد.

شیشه‌ های رفلکس از عبور نور شدید خورشید جلوگیری می‌ کند.

پنجره دوجداره UPVC

درب دوجداره UPVC

درب دوجداره به عنوان عایق نیز تاثیرگذار در جلوگیری از اتلاف انرژی است.

درب دوجداره از اجزایی مانند شیشه دو یا سه جداره، قاب و بازشو، پروفیل گالوانیزه و لاستیک درزگیر تشکیل شده است.

درب یو پی وی سی از درب های ضد آب است که نه دچار خوردگی می شود و نه رطوبت به آن صدمه می زند.

یکی از کاربردها درب دوجداره سرویس بهداشتی و درب یو پی وی سی پاسیو در صنعت ساختمان سازی است.

درب دوجداره یو پی وی سی سبک و کم وزن است و در برابر تغییرات آب و هوا، تغییرات دمایی و حتی آتش سوزی مقاوم بوده و تغییر شکل نمی دهد. تنوع رنگی این نوع درب از دیگر مزایای آن است.

درب دوجداره در برابر نفوذ آب باران به دلیل استفاده از لاستیک های درزبندی و تعبیه شیارها و دریچه های تخلیه آب باران بسیار مقاوم است.

درب دوجداره نگهداری و نظافت آسان دارد و تنوع رنگ، طرح و مدل بازشو محبوبیت آن را نسبت به مدل های قدیمی و چوبی بیشتر کرده است.

یکی از مهم ‌ترین مزایای درب دوجداره این است که جنس آن فلز نیست ولی مقاومت آن  به اندازه انواع فلزی است و ثابت بودن رنگ آن از دیگر مزایای مهم است.

پنجره دوجداره UPVC

پنجره دوجداره

پنجره دوجداره از جنس UPVC ساخته می شود نوعی پنجره است که از دو لایه شیشه‌ای تشکیل شده است که با فاصله‌ای از یکدیگر قرار گرفته‌اند.

این فاصله باعث ایجاد یک لایه هوای میانی در پنجره می‌شود که عملکرد عایق حرارتی و صوتی بهتری را ارائه می‌دهد.

پنجره دوجداره UPVC مزایای زیادی نسبت به پنجره‌های تک لایه دارد. یکی از اصلی‌ترین مزایا عملکرد عایق حرارتی آن است.

لایه هوای میانی در پنجره دوجداره از تبادل حرارت بین داخل و خارج جلوگیری می‌کند و از انتقال گرما و سرما به داخل و خارج محیط جلوگیری می‌کند.

این باعث می‌شود تا در فصل‌های سرد، گرما داخل منزل حفظ شده و در فصل‌های گرم نیز سرما درون منزل نفوذ نکند.

علاوه بر عایق حرارتی، پنجره دوجداره همچنین عملکرد عایق صوتی بالایی دارد.

لایه هوای میانی بین دو لایه شیشه‌ای از انتقال صداها به خوبی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش نفوذ صداهای خارجی به داخل منزل می‌شود.

از دیگر مزایای پنجره دوجداره می‌توان به کاهش تشکیل ترک‌ها و تعویض هوای بهتر در منزل اشاره کرد.

همچنین، این نوع پنجره به دلیل وجود لایه هوای میانی، مقاومت بالایی در برابر تغییر شدت نور خورشیدی نیز دارد.

در نهایت، لازم به ذکر است که استفاده از پنجره دوجداره در برخی مناطق و در شرایط خاص می‌تواند منجر به تشکیل بخار آب در فضای هوای میانی شود.

بنابراین، برای جلوگیری از این مشکل، پنجره‌های دوجداره باید با دقت و با رعایت اصول نصب شوند و در صورت نیاز، سیستم هوادهی مناسبی نیز در نظر گرفته شود.

فروش پنجره دوجداره

پنجره دوجداره، بهترین راه حلی است که می‌توانید برای بهبود کیفیت زندگی در منزل خود انتخاب کنید.

با ساختاری دو لایه شیشه‌ای و لایه هوای میانی، این پنجره‌ها از ترک‌ها، سرما و صداهای مزاحم جلوگیری می‌کنند و به شما امکان می‌دهند تا به آرامش و آسایش بیشتری دست پیدا کنید.

عایق حرارتی

یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از پنجره دوجداره، عملکرد عایق حرارتی بیشتر آن است.

لایه هوای میانی درون پنجره، از انتقال گرما و سرما به داخل و خارج محیط جلوگیری می‌کند.

این به معنای کاهش هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی در منزل شماست.

زیرا در فصل سرد، گرما درون منزل حفظ می‌شود و در فصل‌های گرم نیز سرما به داخل نفوذ نمی‌کند.

عایق صوتی

همچنین، پنجره دوجداره دارای عملکرد عایق صوتی قوی است.

لایه هوای میانی به عنوان یک مانع برای انتقال صداها عمل می‌کند و صداهای خارجی را به خوبی جذب می‌کند.

بنابراین شما در منزلتان از آرامش و آرامش بیشتری برخوردار خواهید شد.

علاوه بر این، پنجره دوجداره تشکیل ترک‌ها را کاهش می‌دهد و تعویض هوای بهتری در منزل فراهم می‌کند.

لایه هوای میانی درون پنجره باعث جلوگیری از تشکیل ترک‌ها در لایه شیشه‌ای خارجی می‌شود و باعث می‌شود تا منزل شما در برابر عوامل جوی مختلف مقاومت بیشتری داشته باشد.

با استفاده از پنجره دوجداره، شما همچنین از نور خورشید بهره‌برداری بهتری خواهید داشت.

لایه هوای میانی باعث کاهش تغییر شدت نور خورشیدی در منزل شما می‌شود و از تابش مستقیم آن جلوگیری می‌کند.

بنابراین شما می‌توانید از نور طبیعی استفاده کنید بدون اینکه نگران افزایش دمای داخلی یا افت کیفیت نور باشید.

با توجه به مزایا و فواید بی‌شمار آن، نه تنها هزینه‌های انرژی خود را کاهش می‌دهید، بلکه به راحتی از آرامش و آسایش بیشتری در داخل منزل خود لذت می‌برید.

فروش پنجره در تهران و پنجره در کرج روند خاصی دارد که ابتدا با بررسی ابعاد توسط کارشناس مربوطه انجام می شود، سپس بهترین حالت پنجره برای شما طراحی می شود.

اگر پنجره مورد نظر بزرگ و خارج از اندازه استاندارد باشد، فروش پنجره دوجداره UPVC با پروفیل آلومینیوم می تواند مقاومت بیشتر و جلوگیری از لرزش را تامین کند.

پنجره دو جداره UPVC

مشخصات فنی پنجره دو جداره

مشخصات فنی پنجره دوجداره ممکن است متفاوت باشد بسته به تولیدکننده، مدل و نوع پنجره.

اما در کل، مشخصات فنی مهمی که معمولاً در مورد پنجره دوجداره در نظر گرفته می‌شود عبارتند از:

ابعاد

ابعاد پنجره، ارتفاع و عرض آن را مشخص می‌کند. این معمولاً به ابعاد مناسب برای نصب در ساختمان و نیازهای فضایی شما بستگی دارد.

جنس فریم

فریم پنجره می‌تواند از جنس مختلفی مانند PVC (پلاستیکی)، آلومینیوم یا چوب باشد. جنس فریم تأثیر زیادی بر عمر مفید و ظاهر پنجره دارد.

جنس شیشه

لایه‌های شیشه‌ای پنجره می‌تواند از شیشه ساده، شیشه لامینه، شیشه دوجداره با خاصیت عایق حرارتی و صوتی، شیشه با پوشش UV و غیره تشکیل شده باشد.

جنس شیشه تأثیر مستقیمی بر عملکرد عایق حرارتی و صوتی پنجره دارد.

لایه هوای میانی

پنجره دوجداره دارای لایه هوای میانی است که معمولاً از هوا خشک، گاز آرگون یا گاز کریپتون تشکیل شده است.

این لایه عملکرد عایق حرارتی و صوتی پنجره را بهبود می‌بخشد.

سیستم باز و بسته شدن

سیستم باز و بسته شدن پنجره نقش مهمی در استفاده راحت و عملکرد صحیح آن دارد.

می‌تواند به صورت شیاری (سلایدینگ)، با زنجیره، با مفصل، با دستگیره و غیره باشد.

عملکرد عایق حرارتی و صوتی

مشخصاتی مانند مقاومت حرارتی (به واحد U-value) و عایق صوتی (به واحد dB) نشان دهنده عملکرد پنجره در جلوگیری از انتقال حرارت و صدا است.

امکانات اضافی

برخی پنجره‌های دوجداره امکانات اضافی مانند بسته شدن خودکار، پوشش‌های ضد آب یا ضد خوردگی، مکانیزم‌های قفل‌بندی ایمن و غیره را نیز دارا می‌باشند.

مهم است که قبل از خرید پنجره دوجداره، با توجه به نیازها و پیشنهادات متخصصین پنجره آفتاب، مشخصات فنی مورد نیاز خود را بررسی کنید تا بهترین انتخاب را برای خانه یا ساختمان خود داشته باشید.

کاربرد پنجره دوجداره

پنجره‌های دوجداره UPVC دارای کاربردهای متنوعی هستند و در ساختمان‌ها و منازل به عنوان یک راهی برای افزایش عملکرد انرژی و راحتی استفاده می‌شوند.

در زیر، تعدادی از کاربردهای پنجره دوجداره UPVC را بررسی می‌کنیم:

عایق‌بندی حرارتی

پنجره‌های دوجداره UPVC به دلیل داشتن یک لایه هوای بین دو جداره، به طور موثری در عایق‌بندی حرارتی عمل می‌کنند.

این ویژگی باعث کاهش انتقال حرارت از بیرون به داخل و بالعکس می‌شود، که در نتیجه میزان مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمان را کاهش می‌دهد.

عایق‌بندی صوتی

با داشتن دو لایه پنجره و همچنین استفاده از جفت لایه شیشه، پنجره دوجداره UPVC قادر است به خوبی صداهای بیرونی را جذب و کاهش دهد.

در نتیجه صداهای مزاحم خارجی را به داخل ساختمان نفوذ نمی‌دهد.

کاهش نفوذ آب و رطوبت

به دلیل طراحی و ساختار پنجره دوجداره UPVC، این پنجره‌ها دارای عملکرد بسیار خوبی در کاهش نفوذ آب و رطوبت هستند.

این ویژگی بسیار مناسب برای مناطق با بارندگی زیاد یا محیط‌های رطوبتی است.

مقاومت در برابر حشرات

پنجره‌های دوجداره UPVC به دلیل ساختار محکم و جامد، مقاومت بسیار بالایی در برابر حشرات و حیوانات کوچک دارند.

این ویژگی می‌تواند به حفظ بهداشت و آرامش در داخل ساختمان کمک کند.

زیبایی و طراحی

پروفیل‌های UPVC برای پنجره‌های دوجداره در انواع رنگ‌ها، شکل‌ها و طرح‌ها در دسترس هستند.

این به شما امکان می‌دهد پنجره‌ها را با طرح داخلی و سلیقه خود هماهنگ کنید و به زیبایی و استایل ساختمانتان اضافه کنید.

به طور کلی، پنجره‌های دوجداره UPVC از مزایای بسیاری مانند عایق‌بندی حرارتی و صوتی، مقاومت در برابر حشرات، کاهش نفوذ آب و رطوبت، کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش راحتی استفاده می‌کنند.

قیمت پنجره دوجداره UPVC

محاسبه قیمت پنجره دوجداره

محاسبه قیمت پنجره دوجداره براساس ابعاد برحسب سانتی متر مربع اندازه گیری می شود.

نوع پروفیل مصرفی پنجره هافمن ، پنجره وین تک و پنجره ویستابست، نوع فریمی که مورد استفاده قرار می گیرد (نو، باز سازی شده و …)، انواع بازشو پنجره و یراق آلات به کار رفته انجام می شود.

اگر در پروژه‌ای مشخص، متراژ درب و پنجره متفاوت باشد و برای ساختن آن‌ها در ابعاد مختلف، نیاز به اندازه‌ گیری‌های مختلف باشد،‌ هزینه نهایی در هر مترمربع مشخص می‌ شود.

محاسبه قیمت پنجره دوجداره دارای قیمت پایه است که به صورت حدودی اعلام می شود ولی عوامل مختلفی روی زیاد یا کم شدن قیمت پنجره دو جداره و درب UPVC تاثیر دارد.

مزایای پنجره دوجداره

پنجره‌های دوجداره UPVC دارای مزایای زیادی هستند که عبارتند از:

عایق حرارتی

پنجره‌های دوجداره UPVC دارای عملکرد عالی در عایق‌بندی حرارتی هستند.

لایه‌های هوا بین دو جداره پنجره و مواد عایق مورد استفاده در ساخت آنها، از تلفات حرارتی جلوگیری می‌کنند.

در نتیجه، انرژی صرفه جویی در سیستم گرمایشی و سرمایشی منزل شما را بهبود می‌بخشند.

عایق صوتی

پنجره‌های دوجداره UPVC توانایی عالی در کاهش صداهای خارجی را دارند.

لایه‌های هوا و مواد عایق در پنجره‌ها به عنوان یک پیچیدگی اضافی عمل می‌کنند و صداهای خارجی را از ورود به داخل منزل شما جلوگیری می‌کنند.

مقاومت در برابر رطوبت

UPVC مقاوم در برابر رطوبت و تغییرات آب و هوایی است.

این ویژگی اجازه می‌دهد تا پنجره‌های UPVC در مناطقی با هوای مرطوب و تغییرات دمایی بالا مورد استفاده قرار گیرند.

عدم نیاز به نگهداری زیاد

پنجره‌های UPVC نیاز به نگهداری کمتری نسبت به پنجره‌های سنتی دارند. UPVC ضد زنگ، ضد پوسیدگی و مقاوم در برابر آفت‌های حشره‌ای است، بنابراین نیاز به نقاشی مجدد و تعویض قطعات کمتر است.

طول عمر بالا

به طور کلی، پنجره‌های UPVC دارای طول عمر بالایی هستند.

آنها در برابر آب، آفت‌های حشره‌ای و عوامل جوی مقاومت بیشتری نسبت به پنجره‌های سنتی دارند و معمولاً مدت زمان استفاده طولانی‌تری دارند.

قابلیت باز و بسته شدن آسان

پنجره‌های UPVC با استفاده از سیستم‌های حرکتی مدرنی مانند راهنمای روان، قفل‌های آسان و دستگیره‌های مناسب، به راحتی قابل باز و بسته شدن هستند.

مزایای محیط زیستی

UPVC یک ماده قابل بازیافت است و استفاده از پنجره‌های UPVC می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست کمک کند.

طراحی و ظاهر

پنجره‌های UPVC به راحتی قابل شخصی‌سازی هستند و در طراحی داخلی و خارجی منزل شما تأثیر بسزایی دارند. آنها در انواع رنگ‌ها، شکل‌ها و طرح‌ها در دسترس هستند.

بنابراین، پنجره‌های دوجداره UPVC به لحاظ عایق‌بندی حرارتی، صوتی، مقاومت در برابر رطوبت و همچنین طول عمر بالا، گزینه‌ی بسیار مناسبی برای منازل و ساختمان‌ها هستند.

پنجره دوجداره UPVC

قیمت بهترین پنجره دو جداره

یکی از فاکتورهای موثر در قیمت پنجره دوجداره مارک یو پی وی سی است.

رایج ترین مدل پروفیل که بیشترین کاربرد را دارند، وین تک، ویستا بست و هافمن هستند.

هر محل نصب نیز می تواند دارای ویژگی های به خصوصی باشد و با معیارهای خاص روی قیمت بهترین پنجره UPVC دوجداره  تاثیر داشته باشد.

نوع کاربری و طرح پنجره UPVC نیز در انتخاب نوع پنجره تاثیر گذار است.

پنجره عایق، با دوام و با کیفیت بالا که هزینه تمام شده آن هم مناسب باشد، پنجره دو جداره ویستابست است .

که هم استاندارد RAL آلمان وهم ضمانت نامه دارد.

برای تعویض پنجره بهترین پیشنهاد ویستابست با یراق آلمانی ROTO است و برای نوسازی اگر ابعاد پنجره هایتان استاندارد است، ویستابست یک پنجره خوب و با قیمت مناسب است.

نصب بهترین پنجره دو جداره

نصب پنجره‌های دوجداره معمولاً بهتر است توسط یک تیم حرفه‌ای و کارآزموده انجام شود.

در ادامه، چند مرحله اصلی برای نصب پنجره دوجداره را بررسی می‌کنیم:

اندازه‌گیری

ابتدا باید اندازه‌گیری دقیق از چهارچوب موجود در دیوارها برداشت شود. این اندازه‌گیری شامل عرض، ارتفاع و عمق چهارچوب می‌باشد.

تهیه و آماده‌سازی پنجره

پس از اندازه‌گیری، پنجره‌های دوجداره UPVC مورد نظر باید سفارش داده شده و آماده نصب شوند. در این مرحله، پنجره‌ها باید به اندازه صحیح قطعه‌بندی شده و لازم است که قطعات مورد نیاز مثل میله‌ها، پرچ‌ها و جک‌ها نیز آماده شوند.

آماده‌سازی محل نصب

سطح دیوارها باید آماده شده و هر نوع خراش، گچبری و ضربه باید ترمیم شود. اطمینان حاصل کنید که محل نصب خشک و سالم است و هیچ نشتی آب یا خرابی دیگری وجود ندارد.

نصب پنجره

در این مرحله، پنجره به بازوافتادگی دیوارها نصب می‌شود.

ابتدا قطعات پیچ و میله‌ها را در جای خود قرار داده و سپس پنجره را به محل نصب می‌چسبانند و در نهایت با استفاده از پرچ‌ها و پیچ‌ها آن را محکم می‌کنند.

عایق‌بندی و نصب لوازم جانبی

پس از نصب پنجره، لازم است تمامی فضاهای خالی به دور پنجره با استفاده از عایق‌بندی مناسب پر شود.

همچنین، لوازم جانبی مانند روکش‌های پنجره، قطعات نورپردازی و مهره‌های امنیتی نیز نصب می‌شوند.

آزمایش و تنظیم

پس از نصب، پنجره باید آزمایش شده و صحت عملکرد آن بررسی شود.

اطمینان حاصل کنید که پنجره به درستی باز و بسته می‌شود و همچنین عملکرد عایق‌بندی و صوتی نیز به خوبی عمل می‌کند.

نکته مهم: برای خرید و نصب صحیح و بهترین عملکرد، توصیه می‌شود با تماس با کارشناسان پنجره آفتاب از تیم‌های نصب متخصص ما کمک بگیرید.

قیمت پنجره دوجداره لمینت

خرید بهترین پنجره دوجداره

در هنگام خرید بهترین پنجره دوجداره به نوار درزبندی نیز توجه داشته باشید.

نوار یکی از قسمت های مهم در ساخت و مونتاژ و همچنین در قیمت پنجره UPVC تاثیر گذار است.

نوارهای درزبندی از جنس لاستیک EPDM بوده و دارای انعطاف پذیری بالا در زمان طولانی هستند.

با باز و بسته شدن متوالی بازشو پنجره و درب از خاصیت ارتجاعی این لاستیک ها کم نمی شود.

یکی از چالش ها برای خرید بهترین پنجره دو جداره این است که با گذشت زمان، با شرایط آب و هوایی باد شدید صدای سوت از پنجره شنیده نشود که مربوط به استفاده از لاستیک های مرغوب است.

در اثر تابش نور خورشید لاستیک ها اکسیده و پوسته پوسته شده از روی باز شو و قسمت های ثابت پنجره جدا می شوند.

لاستیک های EPDM  دارای خاصیت ضد اشعه ماورای بنفش خورشید است و به هیچ عنوان اکسیده نمی شوند .