پنجره ویستا بست

پنجره ویستابست

پنجره ویستابست

پنجره دوجداره ویستابست یکی از بهترین نوع پنجره UPVC موجود در بازار است و شرکت های زیادی با طرح ها و ابعاد مختلف ارائه دهنده آن هستند.

در صنعت ساختمان و بازار درب و پنجره، به ویژه پنجره دوجداره، حضور برندهای مختلف کار را برای انتخاب بهترین پنجره دوجداره سخت می کند.

این نوع پنجره ها از اتلاف انرژی جلوگیری می کنند و عایق صوتی بسیار خوبی هستند.

متریال پنجره و سبک بازشو آن دو آیتم اصلی است که کارآیی پنجره های دوجداره را افزایش می دهد.

استفاده از پنجره دوجداره آلومینیومی، پنجره دوجداره UPVC، روکش وینیلی و… بسیار رایج است و هر کدام از این ها مزایا و کاربری خاص خود را دارند.

سبک باز و بسته شدن پنجره دوجداره ویستابست انتخابی کاملا سلیقه ای و برحسب نیاز در فضای مورد نظر است.

می توان هر متریال پنجره دوجداره ای را در مدل بازشوی دلخواه استفاده کرد.

تاریخ به روز رسانی قیمت پنجره دوجداره ویستابست

آذر 1400

قیمت پنجره دوجداره ویستابست لولایی

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت پروفیل ویستابست
1700 * 700قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ویستابست 15,710,940 ریال
21000*1000قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 11,004,290 ریال
31000*1000قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 22,797,752 ريال
41500*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 34,411,145 ريال
51500*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 35,945,278 ريال
61300*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل ویستابست 37,683,553 ريال
72000*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل ویستابست 42,179,028 ريال
82000*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل ویستابست 50,849,961 ريال
92800*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل ویستابست 64,425,102 ريال
103000*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل ویستابست 76,321,740 ريال
11700*2000قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 39,545,867 ريال
121400*2000قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 57,006,495 ريال
13800*2500قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 47,276,953 ريال
141400*2500قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 64,851,470 ريال
15500*500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ویستابست 12,820,540 ريال
162000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 45,554,258 ريال
172000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 43,164,601 ريال
182000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 38,840,820 ريال

قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت با پروفیل ویستا بست
11000 * 1000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستا بست
28,172,254 ریال
21000*1200قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1200
پروفیل ویستا بست
30,106,666 ریال
31000*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1500
پروفیل ویستا بست
33,213,735 ريال
41000*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*2000
پروفیل ویستا بست
44,476,614 ريال
51200*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل ویستا بست
36,785,549 ريال
61200*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل ویستا بست
47,217,851 ريال
71500*1200قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1200
پروفیل ویستا بست
38,719,402 ريال
81500*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500
پروفیل ویستا بست
42,143,271 ريال
91500*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*2000
پروفیل ویستا بست
54,175,360 ريال
101000*3000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*3000
پروفیل ویستا بست
64,400,894 ريال
112000*1000قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1000
پروفیل ویستا بست
44,838,359 ريال
122000*1200قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1200
پروفیل ویستا بست
47,332,138 ريال
132000*2000قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل ویستا بست
65,771,208 ريال
142500*1000قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2500
پروفیل ویستا بست
56,520,881 ريال
152000*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل ویستا بست
65,771,208 ريال
162500*1000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1000
پروفیل ویستا بست
56,520,881 ريال
172500*1200قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1200
پروفیل ویستا بست
59,492,589 ريال
182500*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1500
پروفیل ویستا بست
63,950,149 ريال
192500*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2000
پروفیل ویستا بست
83,086,292 ريال
202500*2500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2500
پروفیل ویستا بست
90,515,560 ريال
212500*3000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*3000
پروفیل ویستا بست
122,845,401 ريال
پنجره ویستا بست

قیمت پنجره ویستابست

قیمت پنجره ویستابست بسته به نوع پروفیل UPVC متفاوت است.

پروفیل ویستابست در بین پروفیل های ایرانی بهترین کیفیت را دارد و تا حدودی گران تر است.

استفاده از یراق آلات با برندهای مختلف و لولاهای معمولی ۸ و ۱۰ سانت می تواند قیمت، مقاومت و تحمل وزن پنجره را کاهش دهد.

گالوانیزه ضعیف شاید ارزان تر باشد اما از مقاومت پروفیل کم می کند، گالوانیزه نقش مهمی در استحکام پنجره UPVC دارد.

اگر از شیشه های دوجداره غیر استاندارد استفاده شود، قیمت پنجره ویستابست کاهش می یابد.

لاستیک آب بندی در عایق بودن پنجره نقش اساسی دارد، حتما باید از نوع EPDM باشد و لاستیک باشد نه PVC یا پلاستیک، در غیر این صورت در گرما و سرما به مرور زمان تکه تکه و خورد می شود .

تولید و نصب استاندارد یعنی استفاده از پیچ های مخصوص، فوم و چسب استاندارد و با کیفیت که در این حالت پنجره خوب کیپ می شود.

در کنار متریال خوب و کیقیت بالای پروفیل، پروژه نصب پنجره ویستا بست نیز خیلی مهم است.

اگر اندازه گیری دقیق نباشد و نصب غیراصولی باشد، پنجره عایقی نخواهید داشت.

پنجره ویستا بست

نصب پنجره ویستابست

نصب پنجره ویستابست با لاستیک های آب بندی و هوابندی، یراق آلات و شیشه دوجداره در هر شرایط آب و هوایی انجام می شود.

اجزای اصلی پنجره مانند پروفیل ویستابست، گالوانیزه داخل پروفیل ویستابست با ضخامت های متفاوت دارای استاندارد تولید و عرضه می شوند.

در مقایسه با سایر برندهای موجود در بازار، محصولات پروفیل ویستابست سنگین تر، ضخیم تر و کمی گران تر هستند.

یکی از بزرگترین مزایای نصب پنجره ویستابست مناسب بودن آن برای تعویض پنجره های قدیمی و بازسازی ساختمان بدون نیاز به تخریب است.

نصب این نوع پنجره بسیار سریع و آسان انجام می شود، چون این نوع پروفیل لبه ای دارد که فریم یا قاب باقی مانده از پنجره قدیمی را می پوشاند.

براساس سلیقه می توان از مدل های پنجره ویستابست دوجداره چهار لنگه بازشو فرانسوی و دو لنگه ثابت، قوشی دو لنگه یک لنگه بازشو، فولکس واگنی و قوسی استفاده کرد.

پنجره ویستا بست

مزایای پنجره ویستا بست

یکی از مهمترین مزایای پنجره ویستا بست این است که دارای استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاهی (آکرودیته) مطابق با استاندارد ISO/IEC17025 است.

ویستا بست جایگاه ویژه ای در صنعت ساختمان دارد و به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان درب و پنجره از پروفیل با کیفیت و مرغوب استفاده می کند.

استاندارد یعنی تمام تست های انجام شده توسط آزمایشگاه پروفیل درب و پنجره دوجداره ویستابست مورد تایید اداره های استاندارد و تایید صلاحیت ایران، مراکز تحقیقات ساختمان و اداره گمرکات کشوری هستند.

یکی از پیشگامان صنعت پلیمر و تولید پروفیل درب و پنجره UPVC براساس استانداردهای بین‌المللی و اولین دارنده گواهینامه RAL آلمان مزایای پنجره ویستا بست محسوب می شود.

پنجره ویستا بست

مدل های پنجره ویستابست

یکی از مدل های پنجره ویستا بست از پروفیل های سه محفظه ای پنجره UPVC طبق اسـتانداردها و براساس معماری ایرانی طراحی و تولید شده است.

پنجره UPVC با پروفيل سه کاناله و شيشه های دوجداره که با نام پنجره سه کانال شناخته می شود، تا ۴۵ درصد اتلاف انرژی را کاهش می دهد.

مزیت اصلی و مهم این نوع  پنجره ها عایق بودن نسبت به انرژی و سر و صداست.

استفاده از شیشه های سه جداره برای این نوع پنجره، بهترین گزینه و پروفیل سه کانال است.

در مدل های پنجره ویستابست وجود این کانال های خالی در میان پروفیل های UPVC هم وزن سبک تری برای پروفیل ایجاد می کند و هم عایق بهتری برای انتقال صداهای محیط بیرون به فضای داخلی ساختمان و برعکس است.

پنجره دوجداره ثابت، یک لنگه ثابت و یک لنگه بازشو (متحرک)، دو لنگه بازشو، دو لنگه ثابت و یک لنگه بازشو و دو لنگه بازشو و یک لنگه ثابت مدل های پنجره هستند.

پنجره دوجداره یک لنگه کشویی و یک لنگه ثابت، دو لنگه بازشو کشویی، دو لنگه بازشو ریلی و یک لنگه ثابت و چهار لنگه با دو لنگه بازشو ریلی و دو لنگه ثابت سایر مدل های کاربردی هستند.