قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی UPVC

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی ریلی از 2 نوع پروفیل تک ریل هافمن و جفت ریل ویستابست در شرکت پنجره آفتاب تولید می شود، که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم:

پنجره کشویی دوجداره ویستابست (vista best):

عرض مقطع پروفیل UPVC ویستابست 6 سانتی متر می باشد، این مدل پروفیل اصطلاحاً جهت ریل می باشد.

یعنی قسمت های ثابت پنجره کشویی دارای کلاف مجزا از چارچوب می باشد.

پروفیل کشویی ویستابست برای پنجره کشویی، 2 لنگه، که یک لنگه باز شود مناسب است .

پروفیل ویستابست امکان ساخت کتیبه بالا و پایین وجود ندارد و برای ساخت کتیبه، باید پنجره جداگانه ساخته شود.

از نظر قیمت پروفیل کشویی ویستابست گرانتر از تک ریل می باشد.

پنجره دوجداره upvc کشویی هافمن:

عرض مقطع پروفیل هافمن 10 سانتی متر می باشد، پروفیل هافمن اصطلاحاً می باشد.

یعنی قسمت های ثابت پنجره کشویی ریلی، مانند پنجره لولایی UPVC، فقط زهوار نیاز دارد.

در پنجره کشویی هافمن امکان ساخت پنجره 3 لنگه یا 4 لنگه که قسمت های وسط باز شود امکان پذیر نمی باشد.

قیمت پروفیل UPVC تک ریل به دلیل مصرف کمتر پروفیل در قسمت های بازشو مناسب تر از تک ریل می باشد.

مزیت پنجره دو جداره کشویی UPVC : استفاده آسانتر ، نیاز به فضای کمتر برای بازشو می باشد.

معایب پنجره دوجداره کشویی یو پی وی سی : قیمت بالاتر نسبت به نوع پنجره لولایی ، عایق بندی ضعیف تری دارند.

نکته : استفاده از پنجره دوجداره ریلی ، برای آشپزخانه که نیاز به تهویه بیشتری دارد و مناطق شمالی کشور که گردوغبار کمتری دارند، و بالکن که فضای بازشو کمتری دارد توصیه می شود .

هردو مدل پنجره کشویی ویستابست و هافمن امکان نصب توری ثابت و پلیسه را دارا می باشند.

پنجره های کشویی یو پی وی سی امکان حرکت به سمت بالا یا پایین را ندارند.

تاریخ به روز رسانی قیمت پنجره دوجداره کشویی

تیر 1403

لیست قیمت پروفیل کشویی ویستا بست

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت با پروفیل ویستا بست
11000 * 1000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستا بست
42,607,818 ریال
21000*1200قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1200
پروفیل ویستا بست
45,190,618 ریال
31000*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1500
پروفیل ویستا بست
49,667,519 ریال
41000*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*2000
پروفیل ویستا بست
66,679,112 ريال
51200*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل ویستا بست
55,402,655 ريال
61200*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل ویستا بست
72,005,700 ريال
71500*1200قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1200
پروفیل ویستا بست
58,138,487 ريال
81500*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500
پروفیل ویستا بست
64,005,359 ريال
91500*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*2000
پروفیل ویستا بست
83,383,572 ريال
101000*3000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*3000
پروفیل ویستا بست
96,429,353 ريال
112000*1000قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1000
پروفیل ویستا بست
67,245,079 ريال
122000*1200قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1200
پروفیل ویستا بست
71,684,327 ريال
132000*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل ویستا بست
102,346,692 ريال
142500*1000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1000
پروفیل ویستا بست
86,570,112 ريال
152500*1200قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1200
پروفیل ویستا بست
91,789,480 ريال
162500*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1500
پروفیل ویستا بست
99,618,532 ريال
172500*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2000
پروفیل ویستا بست
131,524,408 ريال
182500*2500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2500
پروفیل ویستا بست
144,572,828 ريال
192500*3000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*3000
پروفیل ویستا بست
191,795,383 ريال

لیست قیمت پروفیل کشویی وین تک

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت با پروفیل وین تک سری 260
11000 * 1000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک
48,890,844 ریال
21000*1200قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1200
پروفیل وینتک
51,922,356 ریال
31000*1500قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1500
پروفیل وین تک
57,280,738 ريال
41000*2000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*2000
پروفیل وین تک
75,066,638 ريال
51200*1500قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل وین تک
63,386,178 ريال
61200*2000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل وین تک
75,616,679 ريال
71500*1200قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1200
پروفیل وین تک
68,974,938 ريال
81500*1500قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500
پروفیل وین تک
72,544,338 ريال
91500*2000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*2000
پروفیل وین تک
86,836,679 ريال
101000*3000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*3000
پروفیل وین تک
115,374,357 ريال
112000*1000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1000
پروفیل وین تک
68,136,679 ريال
122000*1200قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1200
پروفیل وین تک
80,163,158 ريال
132000*1500قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500
پروفیل وین تک
87,807,938 ريال
142000*2500قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2500
پروفیل وین تک
125,313,902 ريال
152000*2000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل وین تک
100,549,238 ريال
162500*1000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1000
پروفیل وین تک
99,571,258 ريال
172500*1200قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1200
پروفیل وین تک
105,652,498 ريال
182500*1500قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1500
پروفیل وین تک
114,774,358 ريال
192500*2000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2000
پروفیل وین تک
142,295,494 ريال
202500*2500قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2500
پروفیل وین تک
146,928,104 ريال
212500*3000قیمت پنجره وین تک UPVC کشویی با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*3000
پروفیل وین تک
203,672,211 ريال

لیست قیمت پروفیل کشویی هافمن

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت با پروفیل هافمن
11000 * 1000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن بست
35,575,020 ریال
21000*1200قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1200
پروفیل هافمن
37,906,689 ریال
31000*1500قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1500
پروفیل هافمن
41,966,222 ريال
41000*2000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*2000
پروفیل هافمن
51,135,864 ريال
51200*1500قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل هافمن
46,739,430 ريال
61200*2000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل هافمن
57,110,184 ريال
71500*1200قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1200
پروفیل هافمن
48,869,646 ريال
81500*1500قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500
پروفیل هافمن
53,899,242 ريال
91500*2000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*2000
پروفیل هافمن
66,071,664 ريال
101000*3000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*3000
پروفیل هافمن
82,253,296 ريال
112000*1000قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1000
پروفیل هافمن
56,129,602 ريال
122000*1200قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1200
پروفیل هافمن
60,010,666 ريال
132000*1500قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500
پروفیل هافمن
65,832,262 ريال
142000*2500قیمت پنجره دو جداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2500
پروفیل هافمن
90,469,152 ريال
152000*2000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل هافمن
81,007,464 ريال
162500*1000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1000
پروفیل هافمن
71,730,238 ريال
172500*1200قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1200
پروفیل هافمن
76,216,214 ريال
182500*1500قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1500
پروفیل هافمن
82,945,178 ريال
192500*2000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2000
پروفیل هافمن
103,548,046 ريال
202500*2500قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2500
پروفیل هافمن
114,496,596 ريال
212500*3000قیمت پنجره دوجداره کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*3000
پروفیل هافمن
158,474,956 ريال

مزایای پنجره دوجداره کشویی

پنجره دوجداره کشویی، همچنین با نام پنجره دوجداره ریلی شناخته می‌شوند و به دلیل توانایی آن‌ها در تغییر فضای زندگی، محبوبیت زیادی به دست آورده‌اند.

این پنجره‌ها از دو پنل شیشه‌ای با یک فاصله کوچک میان آن‌ها تشکیل شده‌اند که یک حائل ایجاد می‌کند که به طور موثری در برابر نویز، تغییرات دما و عوامل خارجی عایق می‌شود.

مکانیزم کشویی نه تنها فضا را صرفه‌جویی می‌کند بلکه دیدی کامل از فضای خارجی ارائه می‌دهد.

لایه‌های دوجداره شیشه در پنجره‌های دوجداره کشویی به عنوان یک عایق قدرتمند عمل می‌کنند و از گرما در طول زمستان جلوگیری می‌کنند و در تابستان از ورود گرمای خارجی جلوگیری می‌کنند.

این مزایا باعث محیط زندگی دلپذیرتری می‌شود و هزینه‌های انرژی را کاهش می‌دهد.

زندگی در مناطق شلوغ شهر ممکن است پر سر و صدا باشد، اما پنجره‌های دوجداره کشویی یک عایق علیه نویز خارجی فراهم می‌کنند و به شما اجازه می‌دهند که در داخل خانه آرامش کامل داشته باشید.

طراحی زیبای پنجره دوجداره کشویی به هر فضا طراحی مدرن می‌بخشد.

پنل‌های شیشه‌ای گسترده نور طبیعی بیشتری را به داخل وارد می‌کنند و فضایی روشن و پر نور می‌سازند.

سرمایه‌گذاری در پنجره‌های دوجداره کشویی نه تنها تجربه زندگی شما را بهبود می‌بخشد بلکه ارزش کلی ملک شما را نیز افزایش می‌دهد.

خریداران آینده اغلب آمادگی دارند که به منزل‌هایی با ویژگی‌های انرژی‌پذیر و جلب‌کننده تر مقابله کنند.

نصب پنجره دوجداره کشویی نه تنها در فضای زندگی شما به زیبایی ظاهر کمک می کند، بلکه به بهره‌وری انرژی، راحتی و ارتقاء زندگی می‌پردازد.

پنجره دوجداره کشویی وین تک
پنجره دوجداره کشویی وین تک
پنجره دوجداره کشویی وین تک
پنجره دوجداره کشویی وین تک
پنجره دوجداره کشویی وین تک
پنجره دوجداره کشویی وین تک

پنجره دوجداره کشویی هافمن

پنجره دوجداره هافمن انواع مختلفی از پنجره های دوجداره و پروفیل های پنجره UPVC با کیفیت را تولید کرده است.

سیستم کنترل کیفیت چند مرحله ای هافمن آزمایش هایی مانند ضربه، دما و سایر عناصر این مشخصات را چندین بار انجام می دهد.

پروفیل های تولید شده توسط شرکت هافمن موفق به کسب مقام دوم در میان بالاترین کیفیت و بهترین پروفایل های موجود در بازار ایران است.

انواع پنجره دوجداره UPVC هافمن دارای ضمانت تغییر رنگ و شکل پروفیل است.

قیمت پروفایل UPVC هافمن مناسب و به صرفه است اما به دلیل نوسانات شدید بازار، نمی توان قیمت پروفایل UPVC را اعلام کرد.

پنجره کشویی هافمن دارای ریل قابل تعویض با پنجره های آلومینیومی ساده  است و از هر دو طرف باز می شود.

این مدل پنجره را می توان روی ریل ها حرکت داد و مزیت مهم آن این است که فضای کمی اشغال می کند و پرده ها را نمی شکند.

پنجره دوجداره کشویی
پنجره دوجداره کشویی
پنجره دوجداره کشویی وین تک

پنجره دوجداره UPVC کشویی ریلی

پنجره دوجداره کشویی ریلی یکی از قدیمی ترین و پراستفاده ترین انواع پنجره دوجداره یو پی وی سی است و افراد در فضاهای کوچک، از این مدل بازشو احساس رضایت دارند.

مزیت پنجره دوجداره ریلی این است که نسبت به ارتفاع و عرضی که برای نصب اشغال می کند، دارای فضای دسترسی بسیار مناسبی به بیرون است.

هرچند پنجره دوجداره ریلی برای طراحان و سازندگان ساختمانی بسیار کاربردی و جذاب است، اما یکی از معایب آن نسبت به مدل های دیگر این است که به مراقبت، تعمیر و نگهداری بیشتری نیاز دارد.

 پنجره دوجداره کشویی با یک لنگه بازشو یکی از مدل های پرکاربرد و پرفروش است.

پنجره دوجداره ریلی با دو لنگه متحرک و فضای بازشوی بیشتر که ایجاد فضای مزاحم و پرت برای باز شدن ندارد، مهمترین مزیت پنجره دوجداره کشویی یو پی وی سی است.

در ساخت  پنجره دوجداره کشویی ریلی پروفیل فریم از ریل هایی تشکیل شده که لنگه بازشو با غلطک روی آن حرکت می کند.

بین پروفیل فریم کشویی و پروفیل لنگه کشویی، غلطک هایی برای آسان شدن حرکت لنگه بازشو قرار می گیرد.

پنجره دوجداره کشویی وین تک

قیمت پنجره دوجداره UPVC کشویی ریلی

موارد مختلفی در قیمت پنجره دوجداره UPVC کشویی ریلی تاثیرگذار است و شما براساس بودجه مورد نظر خود می توانید انتخاب و خرید مناسبی داشته باشید.

انواع مدل پنجره دوجداره یا انواع باز شو پنجره دوجداره، انواع پروفیل مصرفی، ارتفاع و عرض پنجره یو پی وی سی و نوع یراق پنجره یو پی وی سی پارامترهای مهم برای محاسبه قیمت پنجره دوجداره UPVC کشویی ریلی هستند.

قیمت انواع شیشه دوجداره و هزینه حمل و نقل و همچنین هزینه نصب پنجره دوجداره یو پی وی سی روی قیمت تمام شده پنجره دوجداره UPVC کشویی ریلی تعیین کننده است.

غلطک های مورد استفاده در پنجره دوجداره ریلی تمامی وزن شیشه و لنگه بازشو را روی خود دارند و برای پایین آوردن قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی UPVC از غلطک های کشویی بی کیفیت استفاده می شود که با گذشت زمان به کارکرد پنجره آسیب می زنند.

قیمت پروفیل کشویی و یراق کشویی نسبت به پنجره دوجداره تک حالته و دوحالته متفاوت است. البته قیمت یراق کشویی تقریبا (کمی بالاتر) هم قیمت یراق پنجره تک حالته است.

اصلی ترین عامل تاثیرگذار در قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی UPVC پروفیل کشویی مصرفی است که بر مبنای وزن پروفیل می باشد. پروفیل کشویی از پروفیل های دیگر بزرگتر است که موجب افزایش قیمت 50 تا 70 خواهد شد.

انواع پروفیل پنجره دوجداره UPVC کشویی ریلی

انواع پروفیل پنجره دوجداره UPVC  کشویی با پنجره های تک ریل و جفت ریل وجود دارند که در بهترین برندهای پنجره دوجداره کشویی ریلی دو نوع پروفیل تک ریل و جفت ریل از لحاظ کارایی و عایق بندی تفاوت ها و شباهت هایی دارند.

پنجره دوجداره کشویی ریلی با اشکال مختلفی وجود دارد. برخی از انواع آن پنجره دوجداره کشویی جفت ریل است که قابلیت اجرا در ساختمان دارد. عرض سطح مقطع پروفیل تک ریل بزرگتر از جفت ریل است.

پنجره دوجداره کشویی تک ریل و جفت ریل دارای یراق آلات یکسان هستند و قابلیت استفاده از شیشه تک جداره، دوجداره و سه جداره را دارند و همچنین پروفیل پنجره دوجداره UPVC کشویی در هر دو یکسان است.

تفاوت پنجره دوجداره کشویی ریلی جفت ریل و تک ریل در این است که عایق بندی پنجره تک ریل دارای ساختار و طراحی بهتر از پنجره کشویی جفت ریل است.

در پنجره جفت ریل، قابلیت حرکت هر دو لنگه بازشو وجود دارد و قیمت پنجره کشویی تک ریل از قیمت پروفیل پنجره دوجداره UPVC  کشویی جفت ریل بیشتر است.

پنجره دوجداره کشویی

عایق بندی پنجره دوجداره یو پی وی سی کشویی ریلی

عایق بندی پنجره دوجداره یو پی وی سی کشویی ریلی به دلیل وجود حالت ریلی و منافذ بین غلطک ها از عایق بندی کمتری نسبت به دیگر حالت های بازشو پنجره دوجداره دارد.

اما نسبت به پنجره های قدیمی آهنی، چوبی یا آلومینیومی دارای عایق بندی بالاتری است.

برای عایق بندی بهتر پنجره دوجداره UPVC کشویی ریلی از نوارهای هوابندی، نوار درزگیر مویی استفاده می شود.

نوار مویی در حد فاصل لنگه و فریم کشویی قرار می گیرد و عایق بندی را تا حدود زیادی افزایش می دهد.

برای عایق بندی صد درصدی پنجره دوجداره UPVC بهتر است از پنجره دوحالته، تک حالته یا فولکس واگنی استفاده کنید.

البته در برخی موارد مانند وجود شیرآلات ظرفشویی یا کابینت، ناچارید از پنجره دوجداره دوپی وی سی کشویی استفاده کنید.

ابعاد استاندارد یعنی عرض و ارتفاع پنجره کشویی ریلی پنجره دوجداره کشویی مهم است و برای تعیین ابعاد لنگه بازشو در پنجره دوجداره کشویی باید عرض لنگه بازشو، حداقل یک سوم ارتفاع آن باشد تا مانع از افتادن لنگه و خارج شدن آن از ریل شود.

برای نظافت پنجره دوجداره UPVC کشویی ریلی باید لنگه بازشو را از چارچوب فریم خارج کرد و سپس لنگه بازشو را به سمت بالا بلند کرده، آن را از ریل پایین خارج کنید.

وزن شیشه دوجداره و لنگه کشویی زیاد است؛ احتیاط کنید از دست خارج نشده سقوط نکند.

پنجره دوجداره کشویی وین تک

پرسش‌های متداول درباره پنجره دوجداره کشویی (FAQ):

چگونه پنجره‌های دوجداره کشویی به بهره‌وری انرژی کمک می‌کنند؟

پنجره‌های دوجداره کشویی از طریق لایه‌های دوگانه شیشه‌ای عایق‌سازی به بهره‌وری انرژی کمک می‌کنند و نیاز به گرمایش یا سرمایش زیاد را کاهش می‌دهند.

آیا این پنجره‌ها برای فضاهای منحصر به فرد قابل سفارشی سازی هستند؟

بله، پنجره‌های دوجداره کشویی می‌توانند برای اندازه‌ها و اشکال مختلف سفارشی‌سازی شوند تا به تناسب طراحی معماری ادغام شوند.

آیا پنجره‌های دوجداره کشویی برای محیط‌های پرسروصدا مناسب هستند؟

بله، این پنجره‌ها ارتقاء مناسبی در کاهش نویز دارند، که آن‌ها را به گزینه‌ی مناسبی برای محیط‌های شهری با سطح نویز بالا می‌کند.

آیا این پنجره‌ها نیاز به تمیزکاری ویژه دارند؟

نه، معمولاً محلول‌های تمیزکاری شیشه معمولی برای حفظ شفافیت پنل‌های شیشه‌ای کافی است.

چگونه پنجره‌های دوجداره کشویی بر ارزش ملک تأثیر می‌گذارند؟

نصب این پنجره‌ها می‌تواند به ارتقاء ارزش ملک شما کمک کند به دلیل بهره‌وری انرژی، جذابیت ظاهری و طراحی مدرن‌شان.

چرا پنجره‌های دوجداره کشویی نسبت به پنجره‌های سنتی بهترند؟

پنجره‌های دوجداره کشویی به دلیل دارا بودن دو لایه شیشه‌ای که به وسیله فاصله‌دهی جدا شده‌اند، عایقی کارآیی برای حرارت، نویز و آلودگی‌های محیطی ایجاد می‌کنند.

این عوامل باعث بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش نویز و بهبود کیفیت هوا در داخل محیط می‌شوند.

آیا پنجره‌های دوجداره کشویی در مناطق گرمسیری هم مفید هستند؟

بله، این پنجره‌ها به عنوان یک عایق حرارتی عالی عمل می‌کنند و می‌توانند در مناطق گرمسیری نیز کارایی خود را نشان دهند.

با جلوگیری از ورود گرما به داخل محیط، هوای داخلی خنک‌تر و مطبوع‌تر خواهد بود.

آیا پنجره‌های دوجداره کشویی نیاز به نگهداری خاصی دارند؟

برای حفظ عملکرد بهینه پنجره‌ها، تمیزکاری منظم شیشه‌ها، چک کردن و تعویض نوارهای عایق‌سازی و لوازم مکانیکی و همچنین روان‌سازی مکانیزم کشویی توصیه می‌شود.

آیا پنجره‌های دوجداره کشویی مناسب مناطق سردسیری هستند؟

بله، این پنجره‌ها به دلیل ویژگی‌های عایق‌سازی خود، در مناطق سردسیری نیز موثر عمل می‌کنند.

آن‌ها از ازدیاد گرما ورودی جلوگیری می‌کنند و در ایجاد تعادل حرارتی کمک می‌کنند.

آیا پنجره‌های دوجداره کشویی می‌توانند به افزایش امنیت منزل کمک کنند؟

بله، این پنجره‌ها با داشتن مکانیزم‌های قفل و ایجاد عایق بین داخل و خارج، به افزایش امنیت منزل نیز کمک می‌کنند.