پروفیل های پنجره وین تک

لیست قیمت پروفیل UPVC وین تک

win-tech

تاریخ به روز رسانی  قیمت ها  99/09/15

W260

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)بیرون لمینت (ریال)دو طرف لمینت (ریال)
1قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب جفت ریل
1,010,500
1,415,0001,537,000
2قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب تک ریل
1,342,5001,975,0002,146,000
3قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه کشویى
1,052,0001,548,0001,683,000
4قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل کتیبه کشویى تک ریل
1,794,0002,511,0002,727,000
5قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درپوش قاب تک ریل
349,500530,500
6قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل پوششى پشت مولیون کشویى
233,500353,500
7قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل پوششى پشت لنگه کشویى
291,500443,000
8قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب
762,5001,127,0001,216,000
9قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار تک جداره 4 میل
237,500361,500
10قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره ساده 20 میل
176,000266,000
11قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل
167,500
12قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل
162,000246,500
13قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار سه جداره 32 میل
141,500214,500

W640

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)سفید لاستیک دار (ریال)سفید بیرون لمینت لاستیک دار (ریال)دو طرف لمینت لاستیک دار (ریال)
1قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب
762,500822,5001,127,0001,216,000
2قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل سوپر قاب
815,000875,0001,200,0001,295,000
3قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل میانی
832,000952,0001,283,5001,376,500
4قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه دکوراتیو
923,5001,043,5001,361,0001,462,000
5قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه
867,000987,0001,332,5001,429,000
6قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درب
1,109,5001,229,5001,671,0001,799,000
7قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درب بیرون بازشو
1,109,5001,229,5001,671,0001,799,000
8قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار تک جداره 4 میل
237,500361,500
9قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره ساده 20 میل
176,000266,000
10قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل
167,500
11قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل
162,000246,500
12قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار سه جداره 32 میل
141,500214,500

W700

ردیفنوع پروفیلسفید (ریال)سفید لاستیک دار (ریال)سفید بیرون لمینت لاستیک دار (ریال)دو طرف لمینت لاستیک دار (ریال)
1قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل قاب
846,000906,0001,243,5001,342,500
2قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل پرواز
971,0001,031,0001,419,0001,532,000
3قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل میانی
964,5001,084,5001,467,0001,577,500
4قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه دکوراتیو
923,5001,043,5001,361,0001,462,000
5قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل لنگه
867,000987,0001,332,5001,429,000
6قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درب
1,109,5001,229,5001,671,0001,799,000
7قیمت پروفیل UPVC وین تک
پروفیل درب بیرون بازشو
1,109,5001,229,5001,671,0001,799,000
8قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار تک جداره 4 میل
237,500361,500
9قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره ساده 20 میل
176,000266,000
10قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 20 میل
167,500
11قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار دو جداره دکوراتیو 24 میل
162,000246,500
12قیمت پروفیل UPVC وین تک
زهوار سه جداره 32 میل
141,500214,500

مشخصات فنی پروفیل

– عرض 70 میلیمتر و 5 اتاقک جهت عایق بندی بهینه
– ضخامت دیواره های خارجی استاندارد
(ISIRI: 12291/A , EN 12608,DIN EN 12608,BS EN 12608, RAL GZ 716/1)
– دارای لاستیک های درزبندی ( امکان استفاده از لاستیک های T.P.V و E.P.D.M )
– کانال مخصوص و تعبیه شده جهت تخلیه آب باران
– امکان نصب زهوارهای شیشه برای ضخامت های4 و 20 و 24 و 32 میلیمتر جهت عایق بندی بهینه صدا و گرد و خاک
– عدم نیاز به سرویس های دوره ای و رنگ کاری طی سالیان طولانی
– عدم زنگ زدگی و پوسیدگی
– امکان تهیه در رنگ های مختلف بصورت پوشش لمینیت ( ضلع داخلی یا بیرونی و یا هر دو ضلع پروفیل)
– امکان تهیه با لاستیک های سرخود از جنس T.P.V
– سطحی صاف و صیقلی با حداکثر شفافیت وسفیدی ( در مورد پروفیلهای سفید رنگ)
– امکان نصب تمامی یراق آلات استاندارد ( یک جهت بازشو / دوجهت بازشو / فولکس واگنی)
– امکان نصب انواع توری
– مناسب برای مناطق سردسیر و گرمسیر جهت عایق بندی حداقل 30 درصد بیشتر از سایرسری پروفیلها
– قابلیت ساخت انواع درب و پنجره های استاندارد در تمامی ابعاد و حتی بزرگتر از ابعاد نرمال
– مقاومت بیشتر بدلیل پهنا و سطح اتکای بیشتر
– امکان استفاده از پروفیل قاب سری W700 با لبه داخلی جهت پروژه های بازسازی

W 700

پروفیل w700 وین تک

سکشن

لنگه سفید ساده 640 با فریم بازسازی 700

لنگه سفید دکوراتیو با فریم 700

لنگه سفید دکوراتیو با فریم 700

لنگه بلوطی تیره دکوراتیو با فریم بازسازی 700

لنگه بلوطی تیره دکوراتیو با فریم 700

پنجره

پنجره سفید رنگ دکوراتیو با قاب 700

پنجره سفید رنگ با قاب 700

مشخصات فنی پروفیل

– عرض 60 میلیمتر و 4 اتاقک جهت عایق بندی بهینه
– ضخامت دیواره های خارجی استاندارد
(ISIRI: 12291/A ,EN 12608,DIN EN 12608,BS EN 12608, RAL GZ 716/1)
– دارای لاستیک های درزبندی ( امکان استفاده از لاستیک های T.P.V و E.P.D.M )
– کانال مخصوص و تعبیه شده جهت تخلیه آب باران
– امکان نصب زهوارهای شیشه برای ضخامت های4 و 20 میلیمتر جهت عایق بندی بهینه صدا و گرد و خاک
– عدم نیاز به سرویس های دوره ای و رنگ کاری طی سالیان طولانی
– عدم زنگ زدگی و پوسیدگی
– امکان تهیه در رنگ های مختلف بصورت پوشش لمینیت ( ضلع داخلی یا بیرونی و یا هر دو ضلع پروفیل)
– امکان تهیه با لاستیک های سرخود از جنس T.P.V
– سطحی صاف و صیقلی با حداکثر شفافیت وسفیدی ( در مورد پروفیلهای سفید رنگ)
– امکان نصب تمامی یراق آلات استاندارد ( یک جهت بازشو / دوجهت بازشو / فولکس واگنی)
– امکان نصب انواع توری
– مناسب برای تمامی مناطق آب و هوایی
– قابلیت ساخت انواع درب و پنجره های استاندارد در تمامی ابعاد
– ظرافت بیشتر مقاطع پروفیل در حفظ معماری و نمای بیرونی پروژه ها

W 640

پروفیل W640

سکشن

لنگه سفید ساده 640 با فریم 640

لنگه سفید ساده 640 با فریم 640

لنگه سفید دکوراتیو با فریم 640

لنگه بلوطی روشن ساده 640 با فریم 640

لنگه بلوطی روشن ساده 640 با فریم 640

لنگه بلوطی روشن دکوراتیو با فریم 640

لنگه بلوطی روشن دکوراتیو با فریم 640

پنجره

نقره ای لنگه ساده

ماهگونی لنگه ساده

ماهگونی لنگه ساده

سفید لنگه ساده

بلوطی روشن لنگه ساده

بلوطی روشن لنگه ساده

بلوطی تیره لنگه ساده

مشخصات فنی پروفیل

– عرض 107 میلیمتر برای سری W260 تک ریل و اتاقک های تقویت کننده پروفیل
– عرض 85 میلیمتر برای سری W260 جفت ریل و اتاقک های تقویت کننده پروفیل
– ضخامت دیواره های خارجی استاندارد
– (ISIRI: 12291/A , EN 12608,DIN EN 12608,BS EN 12608, RAL GZ 716/1)
– دارای لاستیک های درزبندی و فیلترهای مویی مخصوص پنجره های کشویی (امکان استفاده از لاستیک T.P.V و E.P.D.M در سری تک ریل)
– کانال مخصوص و تعبیه شده جهت تخلیه آب باران
– امکان نصب زهوارهای شیشه برای ضخامت های 4 و 20 میلیمتر جهت عایق بندی بهینه صدا و گرد و خاک
– عدم نیاز به سرویس های دوره ای و رنگ کاری طی سالیان طولانی
– عدم زنگ زدگی و پوسیدگی
– امکان تهیه در رنگ های مختلف به صورت پوشش لمینیت (ضلع داخلی و یا بیرونی و با هر دو ضلع پروفیل)
– امکان تهیه با فیلترهای موئی سر خود از بهترین نوع
– سطحی صاف و صیقلی با حداکثر شفافیت و سفیدی (در مورد پروفیلهای سفید رنگ)
– امکان نصب تمامی یراق آلات و غلطک های استاندارد و مخصوص پنجره های کشویی
– امکان نصب انواع توری پنجره های کشویی
– قابلیت ساخت انواع پنجره های کشویی با پهنا و ارتفاع بیشتر جهت ایجاد دید و چشم اندازی بهتر
– مناسب جهت استفاده در پروژه های لوکس و هتل ها و شهرک های ویلایی و مجتمع های اداری
– امکان بازشوی بسیار مناسب و سهل به فضای داخلی در پروژه های مسکونی ، اداری و …

W 260

پروفیل W 260

سکشن

کشویی جفت ریل

کشویی تک ریل

پنجره

پنجره جفت ریل کشویی

پنجره تک ریل کشویی

پنجره تک ریل کشویی

مشخصات فنی پروفیل

– عرض 60 میلیمتر و 4 اتاقک جهت عایق بندی بیشتر
– ضخامت دیواره های خارجی استاندارد ( ISIRI:12291/B , RAL GZ 716/ B )
– دارای لاستیک درزبندی (امکان استفاده از لاستیک های T.P.V و E.P.D.M )
– کانال مخصوص و تعبیه شده جهت تخلیه آب باران
– امکان نصب زهوار های شیشه برای ضخامت 4 و 20 میلیمتر جهت عایق بندی بهینه صدا و گرد و خاک
– عدم نیاز به سرویس های دوره ای و رنگ کاری طی سالیان طولانی
– عدم زنگ زدگی و پوسیدگی
– امکان تهیه با لاستیک های سر خود از جنس T.P.V
– امکان تهیه در رنگ های مختلف بصورت پوشش لمینیت (ضلع داخلی و یا بیرونی و یا هردو ضلع پروفیل)
– سطحی صاف و صیقلی با حداکثر شفافیت و سفیدی (در مورد پروفیلهای سفید رنگ)
– امکان نصب تمامی یراق آلات استاندارد (یک جهت باز شو / دو جهت باز شو / فولکس واگنی)
– امکان نصب انواع توری
– مناسب برای تمامی مناطق آب و هوایی
– قابلیت ساخت انواع درب و پنجره های استاندارد در تمامی ابعاد
– ظرافت بیشتر مقاطع پروفیل در حفظ معماری و نمای بیرونی پروژه ها

PP 624

PP 624

سکشن

پروفیل PP624

پنجره سفید رنگ با پروفیل PP624

پنجره

پنجره سفید رنگ با پروفیل PP624