Wintech

نمایندگی پنجره وین تک در کرج و تهران

نمایندگی پنجره وین تک در کرج و تهران

نمایندگی پنجره وین تک در کرج و تهران تمامی محصولات خود را که در برابر تغییر رنگ پروفیل، انحنا، تغییر شکل مقاوم است، به مدت 10 سال ضمانت می کند.

نوع فریم پروفیل مصرفی در دو نوع بازسازی یا نوسازی وجود دارد و مشتریان می توانند براساس نیاز خود از نمایندگی پنجره وین تک در کرج و تهران خریداری کنند.

فریم پروفیل مصرفی برای تعویض یک پنجره که از نوع آلومینیوم، آهن یا متریال دیگری بوده با فریم پروفیل برای ساخت پنجره ساختمان در حال ساخت، متفاوت است.

پروفیل به کار رفته در فریم بازسازی و پروفیل فریم نوسازی وین تک از تاریخ نصب در ضمانت نامه تحت پوشش بیمه تضمین کیفیت محصول شرکت سهامی بیمه ایران قرار دارد.

قیمت پروفیل UPVC وین تک که شامل تقسیم بندی در سری و نوع پروفیل می باشد، متفاوت بوده و محاسبه آن بر این اساس انجام می شود.

تاریخ به روز رسانی قیمت پنجره دوجداره وین تک

آذر 1400

لیست قیمت پنجره وین تک دوجداره لولایی

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت پروفیل وینتک
1700 * 700قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل وین تک 11,892,540 ریال
21000*1000قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وینتک 8,562,133 ریال
31000*1000قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک 17,222,859 ريال
41500*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 26,435,258 ريال
51500*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 27,450,071 ريال
61300*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل وین تک 28,770,192 ريال
72000*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل وین تک 32,477,871 ريال
82000*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل وین تک 38,936,314 ريال
92800*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل وین تک 49,493,706 ريال
103000*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل وین تک 58,780,208 ريال
11700*2000قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 27,597,189 ريال
121400*2000قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 39,765,249 ريال
13800*2500قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 33,216,244 ريال
141400*2500قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 45,795,250 ريال
15500*500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل وین تک 9,815,740 ريال
162000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 29,267,997 ريال
172000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 28,793,266 ريال
182000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 28,834,872 ريال

لیست قیمت پنجره وین تک دوجداره کشویی

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت با پروفیل وین تک
11000 * 1000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک
26,380,932 ریال
21000*1200قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1200
پروفیل وینتک
28,277,140 ریال
31000*1500قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1500
پروفیل وین تک
31,196,294 ريال
41000*2000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*2000
پروفیل وین تک
37,865,913 ريال
51200*1500قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل وین تک
34,496,787 ريال
61200*2000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل وین تک
41,989,241 ريال
71500*1200قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1200
پروفیل وین تک
36,211,572 ريال
81500*1500قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500
پروفیل وین تک
39,475,526 ريال
91500*2000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*2000
پروفیل وین تک
48,174,233 ريال
101000*3000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*3000
پروفیل وین تک
59,932,231 ريال
112000*1000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1000
پروفیل وین تک
41,777,502 ريال
122000*1200قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1200
پروفیل وین تک
44,146,004 ريال
132000*1500قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500
پروفیل وین تک
47,698,758 ريال
142000*2500قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2500
پروفیل وین تک
64,179,267 ريال
152000*2000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل وین تک
58,482,553 ريال
162500*1000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1000
پروفیل وین تک
51,869,799 ريال
172500*1200قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1200
پروفیل وین تک
54,668,868 ريال
182500*1500قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1500
پروفیل وین تک
58,867,471 ريال
192500*2000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2000
پروفیل وین تک
72,927,360 ريال
202500*2500قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2500
پروفیل وین تک
79,760,732 ريال
212500*3000قیمت پنجره دوجداره وین تک UPVCبا شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*3000
پروفیل وین تک
111,178,835 ريال
پنجره دوجداره وین تک
پنجره دوجداره وین تک
پنجره دوجداره وین تک

قیمت پنجره وین تک

قیمت پنجره وین تک به چند عامل بستگی دارد، برخی عوامل قیمت را افزایش می دهند که از جمله دو مورد پروفیل UPVC وین تک و ساختار پنجره است و مورد بررسی قرار می گیرد.

پروفیل UPVC از اصلی ترین قطعات تشکیل دهنده پنجره دوجداره است، به همین دلیل میزان استفاده از پروفیل روی قیمت پنجره وین تک کاملا تاثیر می گذارد.

قیمت مترطول پروفیل UPVC با میزان وزن آن ارتباط مستقیم دارد، برخی از پروفیل های UPVC نامرغوب با کاهش وزن در یک متر پروفیل UPVC قیمت آن را نیز کاهش می دهند و موجب افت مقاومت و کیفیت خواهند شد.

قیمت پنجره دوجداره UPVC را نمی توان بدون دانستن ابعاد پنجره و تعداد بازشو های آن به طور دقیق محاسبه کرد.

چون قیمت پنجره دوجداره به میزان پروفیل مصرفی بر اساس متر طول و مقدار شیشه دوجداره بر اساس متر مریع و تعداد بازشوها و یراق آلات آن بستگی دارد.

قیمت پنجره دوجداره UPVC نمایندگی پنجره وین تک در کرج و تهران برای ساختمان های در حال ساخت با ساختمان هایی که پنجره های قدیمی داشته و اقدام به تعویض آن کرده اند متفاوت است، علت نوع فریم مصرفی و نوع نصب آن می باشد.

پنجره دوجداره در کرج
پنجره دوجداره در کرج

پروفیل پنجره وین تک

پروفیل به کار رفته در پنجره وین تک شامل پروفیل  آورهانگ، پروفیل زهوار تک جداره، پروفیل زهوار دوجداره و پروفیل زهوار سه جداره است.

انواع فریم در پنجره ها به کار می رود که پرکاربردترین این فریم ها می توان به فریم کشویی، فریم بازسازی، فریم معمولی و فریم قاب بلند اشاره داشت و هر کدام کاربری خاص خود را دارند.

به عنوان مثال فریم بازسازی در برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش UV بسیار مقاوم و در برابر آتش، صدا، سرما و گرما عایق است.

مقاطع پروفیل محصولات فولادی پر کاربرد بوده و دارای انواع مختلفی هستند، مانند پروفیل چهارچوب درب و پنجره و از آن ها برای اتصال پانل ها به یکدیگر استفاده می شود.