پنجره-ویستا-بست

نمایندگی پنجره ویستا بست در کرج و تهران

نمایندگی پنجره دوجداره UPVC ویستا بست در کرج و تهران

نمایندگی پنجره ویستا بست در کرج و تهران پروفیل های با کیفیت ارائه می کند، مثلا یک متر طول پروفیل فریم بزرگ پنجره دوجداره ویستا بست بدون گالوانیزه ۱۳۸۰ گرم است.

پروفیل های موجود در بازار ایران وزنی تا حدود ۸۵۰ گرم در متر را دارند، مقدار وزن در طول برای هر پروفیل نشانگر چگالی مواد مصرف شده در ساخت پروفیل می باشد.

نمایندگی رسمی پنجره دوجداره UPVC ویستا بست در کرج با استفاده از تکنولوژی روز دنیا بهترین و با کیفیت ترین پنجره را ارائه می کند.

استحکام پروفیل و افزایش قدرت در مقابل افتادگی و خم شدن ویژگی مهم این نوع پنجره هاست.

شیشه دوجداره برای ساخت پنجره UPVC به شکل وکیوم در کارخانه تولید و گاز بی اثر در آن ها تزریق شده و پس از تولید کنترل کیفیت می شود.

پنجره دوجداره تولید شده به مدت ۵ سال در برابر بخار زدگی گارانتی دارد و تیم اجرایی متخصص، نصب پنجره یو پی وی سی را با  بالاترین کیفیت و کوتاه ترین زمان  انجام می دهد.

تاریخ به روز رسانی قیمت پنجره دوجداره ویستا بست

آذر 1401

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست لولایی

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت پروفیل ویستابست
1700 * 700قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ویستابست 17,883,208 ریال
21000*1000قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 13,118,644 ریال
31000*1000قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 26,318,224 ريال
41500*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 40,080,698 ريال
51500*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 41,750,882ريال
61300*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل ویستابست 43,843,566 ريال
72000*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل ویستابست 49,467,423 ريال
82000*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل ویستابست 60,439,844 ريال
92800*1500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل ویستابست 75,094,308 ريال
103000*1800قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل ویستابست 90,417,264 ريال
11700*2000قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 42,551,449 ريال
121400*2000قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 62,636,283 ريال
13800*2500قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 51,906,026 ريال
141400*2500قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 72,047,005 ريال
15500*500قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ویستابست 14,432,408 ريال
162000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 48,216,642 ريال
172000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 46,760,049 ريال
182000*700قیمت درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 42,802,579 ريال

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت با پروفیل ویستا بست
11000 * 1000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستا بست
38,759,925 ریال
21000*1200قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1200
پروفیل ویستا بست
41,414,925 ریال
31000*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1500
پروفیل ویستا بست
45,397,425 ريال
41000*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*2000
پروفیل ویستا بست
60,589,450 ريال
51200*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل ویستا بست
49,907,425 ريال
61200*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل ویستا بست
63,869,425 ريال
71500*1200قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1200
پروفیل ویستا بست
52,689,925 ريال
81500*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500
پروفیل ویستا بست
56,672,425 ريال
91500*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*2000
پروفیل ویستا بست
72,554,425 ريال
101000*3000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*3000
پروفیل ویستا بست
86,850,550 ريال
112000*1000قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1000
پروفیل ویستا بست
61,309,925 ريال
122000*1200قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1200
پروفیل ویستا بست
63,964,925 ريال
132000*2000قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل ویستا بست
87,029,425 ريال
142500*1000قیمت پنجره دو جداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2500
پروفیل ویستا بست
76,277,863 ريال
152000*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل ویستا بست
87,029,425 ريال
162500*1000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1000
پروفیل ویستا بست
84,734,113 ريال
172500*1200قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1200
پروفیل ویستا بست
79,660,363 ريال
182500*1500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1500
پروفیل ویستا بست
63,950,149 ريال
192500*2000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2000
پروفیل ویستا بست
109,221,263 ريال
202500*2500قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2500
پروفیل ویستا بست
117,677,513 ريال
212500*3000قیمت پنجره دوجداره ویستابست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*3000
پروفیل ویستا بست
159,635,525 ريال
پنجره ویستابست

فروش پنجره ویستابست

فروش پنجره ویستابست برای افرادی که دوست دارند پنجره های قدیمی خود را با پنجره های یو پی وی سی تعویض کنند.

از مهمترین و اصلی ترین ویژگی های مربوط به پنجره های دو جداره ویستابست می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پنجره ویستابست برای هر شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسب و دارای رنگ بندی بسیار متنوعی است.

فروش پنجره ویستابست با مدل های بازشو زیبا و بی نظیر، بهترین عایق در مقابل سر و صدا و همچنین انرژی انجام می شود.

یکی از ویژگی های مهم این نوع پنجره ماندگاری و طول عمر بسیار بالا است که خریداران پنجره یو پی وی سی را راضی نگه می دارد.

اگر می خواهید پنجره قدیمی خود را تعویض کرده و گرما و سرمای داخل خانه را از دست ندهید، با نمایندگی فروش پنجره ویستابست شرکت پنجره آفتاب تماس بگیرید.

از باکیفیت ترین و بهترین پنجره های دوجداره ویستابست استفاده کنید تا از انرژی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی خود به شکل مناسبی استفاده کنید.

پنجره ویستابست

نصب پنجره ویستابست

نصب پنجره ویستابست گزینه بسیار مناسبی است، چون از پروفیل با استانداردهای بالا و متریال مرغوب و درجه برای تولید استفاده می کند.

پروفیل های UPVC ویستابست با محیط ‌زیست سازگار بوده و قابلیت بازیافت حتی تا 100 درصد را دارند.

برای عایق ‌بندی صوتی محیط نصب پنجره ویستابست موجب می شود هر گونه سر و صدا از بیرون وارد فضای داخلی نشود.

استفاده از نیروی متخصص و مجرب برای نصب پنجره ویستابست و دانش فنی بالا و ماشین‌ آلات به ‌روز و مدرن می تواند وجه تمایز این برند با سایر برندها باشد.

مقاومت و استحکام بسیار بالا، انعطاف ‌پذیری خوب، نارسانایی برای حفظ انرژی دلایل محکمی برای نصب پنجره ویستابست است.

با نصب این نوع پنجره می‌ توان حدود 30 درصد از میزان هدررفت انرژی در ساختمان ‌ها را کاهش داد.

پروفیل های UPVC درب و پنجره دوجداره ویستابست نیازی به رنگ آمیزی ندارند و در برابر اشعه های مضر خورشید مقاومند.

پنجره ویستابست

تعویض پنجره ویستابست

صرفه ‌جویی در هزینه‌ ها از مهم‌ ترین دلایلی است که افراد با تعویض پنجره ویستابست یا تعمیر درب و پنجره خود می کنند.

پنجره ‌های دوجداره با پروفیل UPVC ویستابست قابلیت نصب توری دارد که  برای جلوگیری از ورود حشرات و گرد و غبار به داخل ساختمان کاربردی است.

تعویض پنجره ویستابست برای عایق ‌بندی حرارتی و صوتی بالاتر پنجره ‌ها با نصب شیشه ‌های دو یا چند جداره امکان پذیر است.

از ویژگی های قابل توجه پروفیل های UPVC ویستابست عایق مناسب در برابر نیروی الکتریسیته و روش نصب آسان و سریع است.

استفاده از پنجره‌ دوجداره UPVC از اتلاف انرژی جلوگیری می کند، بنابراین تعویض پنجره ویستابست مقرون به صرفه است.

پروفیل ویستابست به مرور زمان دچار پوسیدگی، زنگ ‌زدگی و خوردگی نمی ‌شود، در برابر فرسودگی و مواد شیمیایی اسیدیته و باز نیز مقاومت بالا دارد.

تعویض پنجره ویستابست با مقاومت بالا در برابر حریق می تواند گزینه مناسبی باشد، پروفیل های UPVC در برابر اشتعال بسیار مقاوم هستند و به سختی می‌ سوزند.

پنجره ویستا بست

محاسبه قیمت پنجره ویستابست

برای محاسبه قیمت پنجره ویستابست باید مدل و اندازه آن را در نظر گرفت.

پنجره دوجداره لولایی، کشویی یا ریلی قیمت های متفاوتی دارند.

با کارشناسان شرکت پنجره آفتاب تماس بگیرید، چون این شرکت نماینده رسمی ویستابست بوده و در ساخت انواع پنجره دوجداره در سراسر ایران پروژه های زیادی اجرا کرده است.

در زمان خرید پنجره دوجداره علاوه بر کیفیت پروفیل به تعداد بازشو یا کشویی بودن پنجره، رنگ و نوع شیشه و نوع رنگ آمیزی آن دقت داشته باشید.

محاسبه قیمت پنجره ویستابست به نوع پروفیل UPVC، یراق آلات مورد استفاده و شیشه دو جداره یا شیشه سه جداره بستگی دارد.

پروفیل ویستا بست

در پروفیل یو پی وی سی ویستا بست از شیشه هایی با ضخامت ۲۲ میلیمتر و ۲۴ میلیمتر استفاده می شود.

در صورتی که در بیشتر پروفیل ها از شیشه هایی با ضخامت ۱۸ و ۲۰ میلیمتر استفاده شده است.

مواد اولیه و پروفیل ویستا بست با وزن بالا، گالوانیزه ضخیم و استاندارد تمامی موارد را پاسخگو می باشد.

ضخامت شیشه ها و فضای داخلی آن که با گاز آرگون پر شده، باعث عدم نفوذ سرما، گرما و سروصدا به داخل ساختمان می شود.

شیشه با فضای بیشتر و لاستیک درزبندی ای پی دی ام کیفیت پنجره را افزایش می دهد.

این در حالی است که ساخت و مونتاژ خوب و نصب عالی این پنجره ها را در نظر بگیرید.

برای تولید و برآورد قیمت پنجره دوجداره می توان از انواع مرغوب پروفیل پنجره ویستا بست مانند پروفیل پنجره یو پی وی سی ویستابست استفاده کرد.

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست بسیار مناسب بوده، یراق آلات و شیشه به کار رفته در برآورد قیمت پنجره دوجداره ویستا بست براساس سلیقه و سفارش مشتری موثر و متفاوت است.

نمایندگی پنجره لمینت ویستا بست در کرج

پنجره لمینت ویستا بست

علاوه بر طراحي فرم پنجره دلخواه طبق اصول ايمني و انرژي، امکان انتخاب پروفیل پنجره با طرح های چوب یا رنگ های مختلف به صورت تک رو یا دو رو لمینیت وجود دارد.

در نتیجه رنگ پنجره را با نماي ساختمان خود تطبيق می دهيد.

یکی از دلایل مهمی که پروفیل های در و پنجره یو پی وی سی را متمایز می سازد این است که در آخر پنجره نیاز به رنگ آمیزی نخواهد داشت.

مواد اولیه مصرفی در تولید پروفیل های لمینیت ویستابست از بهترین تأمین کنندگان اروپایی و مختص شرایط آب و هوایی ایران تهیه گردیده است که باعث مقاومت بالای این محصول در گذر زمان می شود.

شرکت پنجره آفتاب نماینده پنجره لمینت ویستا بست در کرج و تهران مجری با کیفیت ترین پروفیل لمینت و انواع طرح های رنگی و طرح چوب می باشد.