پنجره-ویستا-بست

نمایندگی پنجره ویستا بست در کرج و تهران

نمایندگی پنجره دوجداره UPVC ویستا بست در کرج و تهران

نمایندگی پنجره ویستا بست در کرج و تهران پروفیل های با کیفیت ارائه می کند، مثلا یک متر طول پروفیل فریم بزرگ پنجره دوجداره ویستا بست بدون گالوانیزه ۱۳۸۰ گرم است.

پروفیل های موجود در بازار ایران وزنی تا حدود ۸۵۰ گرم در متر را دارند، مقدار وزن در طول برای هر پروفیل نشانگر چگالی مواد مصرف شده در ساخت پروفیل می باشد.

نمایندگی رسمی پنجره دوجداره UPVC ویستا بست در کرج با استفاده از تکنولوژی روز دنیا بهترین و با کیفیت ترین پنجره را ارائه می کند.

استحکام پروفیل و افزایش قدرت در مقابل افتادگی و خم شدن ویژگی مهم این نوع پنجره هاست.

شیشه دوجداره برای ساخت پنجره UPVC به شکل وکیوم در کارخانه تولید و گاز بی اثر در آن ها تزریق شده و پس از تولید کنترل کیفیت می شود.

پنجره دوجداره تولید شده به مدت ۵ سال در برابر بخار زدگی گارانتی دارد و تیم اجرایی متخصص، نصب پنجره یو پی وی سی را با  بالاترین کیفیت و کوتاه ترین زمان  انجام می دهد.

تاریخ به روز رسانی قیمت پنجره دوجداره ویستا بست مهر 1400

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت با پروفیل ویستا بست
11000 * 1000قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستا بست
28,172,254 ریال
21000*1200قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1200
پروفیل ویستا بست
30,106,666 ریال
31000*1500قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1500
پروفیل ویستا بست
33,213,735 ريال
41000*2000قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*2000
پروفیل ویستا بست
44,476,614 ريال
51200*1500قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل ویستا بست
36,785,549 ريال
61200*2000قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1200*1500
پروفیل ویستا بست
47,217,851 ريال
71500*1200قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1200
پروفیل ویستا بست
38,719,402 ريال
81500*1500قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500
پروفیل ویستا بست
42,143,271 ريال
91500*2000قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*2000
پروفیل ویستا بست
54,175,360 ريال
101000*3000قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*3000
پروفیل ویستا بست
64,400,894 ريال
112000*1000قیمت پنجره دو جداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1000
پروفیل ویستا بست
44,838,359 ريال
122000*1200قیمت پنجره دو جداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1200
پروفیل ویستا بست
47,332,138 ريال
132000*2000قیمت پنجره دو جداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل ویستا بست
65,771,208 ريال
142500*1000قیمت پنجره دو جداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2500
پروفیل ویستا بست
56,520,881 ريال
152000*2000قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*2000
پروفیل ویستا بست
65,771,208 ريال
162500*1000قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1000
پروفیل ویستا بست
56,520,881 ريال
172500*1200قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1200
پروفیل ویستا بست
59,492,589 ريال
182500*1500قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*1500
پروفیل ویستا بست
63,950,149 ريال
192500*2000قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2000
پروفیل ویستا بست
83,086,292 ريال
202500*2500قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*2500
پروفیل ویستا بست
90,515,560 ريال
212500*3000قیمت پنجره دوجداره ویستا بست کشویی UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2500*3000
پروفیل ویستا بست
122,845,401 ريال

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست لولایی

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت پروفیل ویستابست
1700 * 700قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ویستابست 14,372,512 ریال
21000*1000قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 103,864,464 ریال
31000*1000قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 20,575,235 ريال
41500*1500قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 31,328,554 ريال
51500*1500قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 32,213,637 ريال
61300*1800قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل ویستابست 33,838,997 ريال
72000*1500قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل ویستابست 37,917,192 ريال
82000*1800قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل ویستابست 45,010,489 ريال
92800*1500قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل ویستابست 57,762,432 ريال
103000*1800قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل ویستابست 67,745,086 ريال
11700*2000قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 35,310,522 ريال
121400*2000قیمت درب ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 49,495,312 ريال
13800*2500قیمت درب ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 41,999,405 ريال
141400*2500قیمت درب ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 56,201,841 ريال
15500*500قیمت پنجره ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ویستابست 11,802,912 ريال
162000*700قیمت درب ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 39,378,202 ريال
172000*700قیمت درب ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 37,930,883 ريال
182000*700قیمت درب ویستا بست دوجداره UPVC با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 36,129,764 ريال

پروفیل ویستا بست

در پروفیل یو پی وی سی ویستا بست از شیشه هایی با ضخامت ۲۲ میلیمتر و ۲۴ میلیمتر استفاده می شود.

در صورتی که در بیشتر پروفیل ها از شیشه هایی با ضخامت ۱۸ و ۲۰ میلیمتر استفاده شده است.

مواد اولیه و پروفیل ویستا بست با وزن بالا، گالوانیزه ضخیم و استاندارد تمامی موارد را پاسخگو می باشد.

ضخامت شیشه ها و فضای داخلی آن که با گاز آرگون پر شده، باعث عدم نفوذ سرما، گرما و سروصدا به داخل ساختمان می شود.

شیشه با فضای بیشتر و لاستیک درزبندی ای پی دی ام کیفیت پنجره را افزایش می دهد.

این در حالی است که ساخت و مونتاژ خوب و نصب عالی این پنجره ها را در نظر بگیرید.

برای تولید و برآورد قیمت پنجره دوجداره می توان از انواع مرغوب پروفیل پنجره ویستا بست مانند پروفیل پنجره یو پی وی سی ویستابست استفاده کرد.

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست بسیار مناسب بوده، یراق آلات و شیشه به کار رفته در برآورد قیمت پنجره دوجداره ویستا بست براساس سلیقه و سفارش مشتری موثر و متفاوت است.

نمایندگی پنجره لمینت ویستا بست در کرج

پنجره لمینت ویستا بست

علاوه بر طراحي فرم پنجره دلخواه طبق اصول ايمني و انرژي، امکان انتخاب پروفیل پنجره با طرح های چوب یا رنگ های مختلف به صورت تک رو یا دو رو لمینیت وجود دارد.

در نتیجه رنگ پنجره را با نماي ساختمان خود تطبيق می دهيد.

یکی از دلایل مهمی که پروفیل های در و پنجره یو پی وی سی را متمایز می سازد این است که در آخر پنجره نیاز به رنگ آمیزی نخواهد داشت.

مواد اولیه مصرفی در تولید پروفیل های لمینیت ویستابست از بهترین تأمین کنندگان اروپایی و مختص شرایط آب و هوایی ایران تهیه گردیده است که باعث مقاومت بالای این محصول در گذر زمان می شود.

شرکت پنجره آفتاب نماینده پنجره لمینت ویستا بست در کرج و تهران مجری با کیفیت ترین پروفیل لمینت و انواع طرح های رنگی و طرح چوب می باشد.