لیست قیمت پروفیل UPVC نیو وین (New Win)

پروفیل 4 کانال سری 60 با گسکت مشکی

پروفیل new win

تاریخ به روز رسانی  قیمت ها  99/09/15

سری کشویی

ردیفمتراژنوع پروفیل لولاییسفید با لاستیک
124قیمت پروفیل UPVC نیو وین
فریم کشویی تک ریل
802,475
236قیمت پروفیل UPVC نیو وین
فریم کشویی دو ریل
680,928
336قیمت پروفیل UPVC نیو وین
بازشو کشویی
688,884
490قیمت پروفیل UPVC نیو وین
کاور بازشویی
205,726
590قیمت پروفیل UPVC نیو وین
کاور فریم تک ریلی
174,381
6150قیمت پروفیل UPVC نیو وین
زهوار کشویی
120,298
760قیمت پروفیل UPVC نیو وین
پانل 20 میلی متر
249,150
8150قیمت پروفیل UPVC نیو وین
زهوار تک جداره
197,329
9150قیمت پروفیل UPVC نیو وین
زهوار سه جداره
120,298
1060قیمت پروفیل UPVC نیو وین
آداپتور لوله
285,024
1130قیمت پروفیل UPVC نیو وین
لوله 60 میلی متر
352,161
1236قیمت پروفیل UPVC نیو وین
میانی کشویی
600,681

سری لولایی

ردیفمتراژنوع پروفیل لولاییسفید با لاستیک
136قیمت پروفیل UPVC نیو وین
قاب 4 کاناله
576,400
236قیمت پروفیل UPVC نیو وین
بازشو پنجره 4 کاناله
659,573
336قیمت پروفیل UPVC نیو وین
میانی ثابت 4 کاناله
659,573
490قیمت پروفیل UPVC نیو وین
قاب 4 کاناله /بازسازی
660,537
524قیمت پروفیل UPVC نیو وین
درب داخل باز شو
829,451
624قیمت پروفیل UPVC نیو وین
درب بیرون بازشو
829,451
7150قیمت پروفیل UPVC نیو وین
زهوار دوجداره دکوراتیو
120,984