قیمت آنلاین پنجره UPVC

قیمت آنلاین پنجره UPVC

قیمت آنلاین پنجره UPVC با توجه به میزان پروفیل مصرفی برحسب متر طول و قیمت شیشه دوجداره براساس متر مربع و یراق آلات براساس نوع کاربری باز شو لولایی و کشویی تعیین می شود.

برای محاسبه سریعتر و دقیقتر قیمت آنلاین درب و پنجره UPVC بهتر است ابعاد و تعداد و نقشه درب و پنجره درخواستی، برای شرکت پنجره آفتاب ارسال گردد تا در اسرع وقت، قیمت دقیق درب و پنجره های UPVC مورد نیاز، محاسبه گردد.

برای تسریع و سهولت در سفارش و خرید، بهتر است اطلاعات فنی و قیمت در کمترین زمان ممکن در اختیار مشتریان قرار بگیرد، بنابراین قیمت پنجره UPVC راهکار خوبی است.

با توجه به کیفیت پروفیل و نام برند آن، نوع لولا، دستگیره و یراقی که برای پنجره در نظر گرفته می شود، محاسبه قیمت آنلاین پنجره دوجداره در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

شیشه دوجداره تمام صنعتی، کارگاهی یا دستی با قیمت های متفاوتی وجود دارند و کیفیت تولید، کیفیت متریال و ساخت آنها اهمیت فراوانی دارد.

گالوانیزه های داخلی و ضخامت آنها که در داخل پروفیل UPVC قرار می گیرند نیز روی محاسبه قیمت آنلاین پنجره تاثیر گذارند.

ابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت پروفیل گلدقیمت پروفیل ایده آلقیمت پروفیل هافمنقیمت پروفیل وین تک
700 * 700قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل گلد 19,789,000 ریالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ایده آل 18,800,790 ریالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل هافمن 24,874,480 ریالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل وین تک 25,269,552 ریال
1000*1000قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل گلد 14,199,478 ریالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ایده آل 14,508,963 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 17,514,734 ریالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک 18,457,710 ریال
1000*1000قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل گلد 28,411,000 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ایده آل 27,618,170 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 35,197,250 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک 36,608,376 ريال
1500*1500قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل گلد 43,604,486 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ایده آل 42,520,368 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 54,345,449 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 55,828,174 ريال
1500*1500قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل گلد 45,147,652 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ایده آل 44,062,484 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 56,049,468 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 57,911,528 ريال
1300*1800قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل گلد 47,089,372 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل ایده آل 46,197,498 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل هافمن 59,208,748 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل وین تک 60,615,579 ريال
2000*1500قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل گلد 54,100,345 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل ایده آل 52,739,477 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل هافمن 68,692,258 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل وین تک 69,015,799 ريال
2000*1800قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل گلد 65,905,694 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل ایده آل 64,364,739 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل هافمن 83,009,198 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل وین تک 84,016,032 ريال
2800*1500قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل گلد 82,274,449 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل ایده آل 79,384,754 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل هافمن 103,156,497 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل وین تک 104,654,644
ريال
3000*1800قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل گلد 100,438,150 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل ایده آل 96,556,464 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل هافمن 125,923,350 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل وین تک 126,675,508 ريال
700*2000قیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 46,086,933 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 42,247,148 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 56,468,355 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 57,565,653 ريال
1400*2000قیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 66,090,305 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 59,488,918 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 81,953,822 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 82,245,070 ريال
800*2500قیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 55,955,026 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 51,752,497 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 69,828,386 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 70,015,917 ريال
1400*2500قیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 76,373,402 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ایده آل 69,600,551 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 97,274,325 ريالقیمت آنلاین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 98,283,262 ريال
500*500قیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل گلد 16,035,800 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ایده آل 14,675,760 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن 18,529,360 ريالقیمت آنلاین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل وین تک 19,853,152 ريال
2000*700قیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 43,493,468 ريالقیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ایده آل 36,945,996 ريالقیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 53,653,359 ريالقیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 54,366,730 ريال
2000*700قیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 44,484,730 ريالقیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ایده آل 40,356,865 ريالقیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 55,666,497 ريالقیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 56,017,623 ريال
2000*700قیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 44,388,916 ريالقیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ایده آل 44,695,685 ريالقیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 54,696,904 ريالقیمت آنلاین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 55,232,980 ريال
پنجره دوجداره در کرج

محاسبه قیمت آنلاین پنجره UPVC

محاسبه قیمت آنلاین پنجره UPVC در سایت های مختلف بر اساس فاکتورهای متفاوتی مثل نوع و مدل پروفیل مصرفی و نوع روکش انجام می شود.

تعیین قیمت در پنجره هایی با پروفیل فلزی، به میزان فلز به کار رفته مرتبط است و در پنجره های دیگر اغلب بر اساس متراژ است.

یراق آلات و دستگیره های به کار رفته در پنجره UPVC روی قیمت آن تاثیرگذار است و محاسبه آنلاین به مدل های داخلی و خارجی  و برند شرکت تولید کننده بستگی دارد.

نوع باز و بسته شدن پنجره به دلیل تفاوت در تعداد یراق آلات، قیمت های متفاوتی دارد و نوع دو حالته لولایی گرانترین نوع  پنجره دوجداره است.

قابلیت شستشو در محاسبه قیمت آنلاین پنجره UPVC موثر است، در برخی مدل ها، درب و پنجره قابلیت شستشو با بخارشو را دارند.

پنجره دوجداره خم UPVC

قیمت روز پنجره UPVC

شما می توانید در سایت های مختلف قیمت روز پنجره UPVC را به صورت آنلاین مشاهده کنید و با توجه به لیست و جدول قیمت انتخاب مناسبی داشته باشید.

برای خرید و سفارش ابتدا در جدول و لیست قیمت طرح پنجره مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس نوع پروفیل، یراق آلات، شیشه و ابعاد پنجره خود را وارد کنید.

جنس لاستیک های آب بندی که در پنجره دوجداره استفاده می شود، کیفت نصب و خدمات پس از فروش در محاسبه قیمت پنجره دوجداره تاثیر گذار است و محاسبه دقیق قیمت پنجره دوجداره زمان بر است.

قیمت روز پنجره دوجداره در کرج و تهران توسط سایت ها اعلام می شود تا برای محاسبه دچار سردرگمی نشوید، پس از اعلام ابعاد و برآورد نهایی قیمت، پیش فاکتور پنجره شما با متراژ پروفیل و شیشه آن نمایش داده می شود.

پنجره دوجداره UPVC در کرج

قیمت آنلاین درب و پنجره UPVC

قیمت آنلاین درب و پنجره UPVC این امکان را به مشتریان می دهد تا ابعاد پنجره و تعداد بازشوها را به طور دقیق اعلام کنند که میزان پروفیل مصرفی و مقدار شیشه دوجداره و یراق آلات مشخص شود.

برخی افراد برای اطلاع از قیمت و مقایسه آن با قیمت سایر شرکت های تولید کننده درب و پنجره دوجداره، می خواهند به شکل آنلاین در جریان قرار بگیرند.

نکته مهم در اعلام قیمت آنلاین درب و پنجره UPVC این است که نوسان قیمت وجود دارد و محاسبه و مقایسه بدون در نظر گرفتن حالت های بازشو و تعداد لنگه درب و پنجره دوجداره امکان پذیر نیست.