بهترین پنجره دوجداره UPVC

بهترین پنجره دوجداره

بهترین پنجره دوجداره

بهترین پنجره دوجداره UPVC در بین انواع مختلفی که تولید و به بازار عرضه می شود، دارای ویژگی های خاص و قیمت های متفاوتی است.

یکی از عوامل موثر در قیمت پنجره های دوجداره همان برند یا مارک UPVC پروفیل های مورد استفاده است.

اگر می خواهید بهترین پنجره دوجداره را خریداری و نصب کنید باید یکی از انواع پروفیل های معتبر و مرغوب را انتخاب کنید.

به این نکته توجه داشته باشید که در برخی موارد از پروفیل های جعلی به عنوان پروفیل معتبر نیز استفاده می شود.

بهترین پنجره دوجداره در کرج و تهران نقش مهمی در طراحی ساختمان دارد و علاوه بر شاخص های بسیار خوب از نظر اتلاف انرژی و عایق صدا، نقش مهمی در طراحی و زیبایی دارد.

انتخاب یک برند خوب کار ساده ای نیست، اما می توان با یک مقایسه کوچک بین برندها، گزینه های مورد نظر را به خوبی انتخاب کرد.

می توان بهترین پنجره دوجداره را براساس ویژگی هایی مانند قیمت، گارانتی، تعداد پروفیل های در حال ساخت و نمایندگی فروش انتخاب کرد.

ابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت پروفیل گلدقیمت پروفیل هافمنقیمت پروفیل وین تکقیمت پروفیل ویستابست
700 * 700بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل گلد 19,789,000 ریالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل هافمن 24,874,480 ریالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل وین تک 25,269,552 ریالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ویستابست 30,323,462 ریال
1000*1000بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل گلد 14,199,478 ریالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 17,514,734 ریالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک 18,457,710 ریالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 22,149,252 ریال
1000*1000بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل گلد 28,411,000 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل هافمن 35,197,250 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل وین تک 36,608,376 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1000*1000 پروفیل ویستابست 43,930,051 ريال
1500*1500بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل گلد 43,604,486 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 54,345,449 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 55,828,174 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 66,993,808 ريال
1500*1500بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل گلد 45,147,652 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل هافمن 56,049,468 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل وین تک 57,911,528 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1500*1500 پروفیل ویستابست 69,493,833 ريال
1300*1800بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل گلد 47,089,372 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل هافمن 59,208,748 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل وین تک 60,615,579 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1300*1800 پروفیل ویستابست 72,738,694 ريال
2000*1500بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل گلد 54,100,345 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل هافمن 68,692,258 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل وین تک 69,015,799 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1500 پروفیل ویستابست 82,818,958 ريال
2000*1800بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل گلد 65,905,694 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل هافمن 83,009,198 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل وین تک 84,016,032 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800 پروفیل ویستابست 100,819,238 ريال
2800*1500بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل گلد 82,274,449 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل هافمن 103,156,497 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل وین تک 104,654,644
ريال
بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2800*1500 پروفیل ویستابست 125,585,572 ريال
3000*1800بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل گلد 100,438,150 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل هافمن 125,923,350 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل وین تک 126,675,508 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800 پروفیل ویستابست 152,010,609 ريال
700*2000بهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 46,086,933 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 56,468,355 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 57,565,653 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 700*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 69,078,783 ريال
1400*2000بهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 66,090,305 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 81,953,822 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 82,245,070 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2000 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 98,694,084 ريال
800*2500بهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 55,955,026 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 69,828,386 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 70,015,917 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 800*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 84,019,100 ريال
1400*2500بهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل گلد 76,373,402 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل هافمن 97,274,325 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل وین تک 98,283,262 ريالبهترین درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 1400*2500 پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره پروفیل ویستابست 117,939,914 ريال
500*500بهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل گلد 16,035,800 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل هافمن 18,529,360 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل وین تک 19,853,152 ريالبهترین پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500 پروفیل ویستابست 23,823,782 ريال
2000*700بهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 43,493,468 ريالبهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 53,653,359 ريالبهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 54,366,730 ريالبهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 65,240,076 ريال
2000*700بهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 44,484,730 ريالبهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 55,666,497 ريالبهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 56,017,623 ريالبهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 67,221,147 ريال
2000*700بهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل گلد 44,388,916 ريالبهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل هافمن 54,696,904 ريالبهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل وین تک 55,232,980 ريالبهترین درب دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*700 پروفیل ویستابست 66,279,576 ريال
بهترین پنجره دوجداره

بهترین برند پنجره دوجداره UPVC

بهترین برند پنجره دوجداره UPVC در بین برندهای مختلف می تواند شامل ضمانت، کیفیت و قیمت مناسب و همچنین خدمات پس از نصب باشد.

مارک پروفیل مصرفی، نوع یراق آلات و طراحی و تولید استاندارد با دستگاه های تمام مکانیزه روی کیفیت برند پنجره موثر است.

نوع شیشه دوجداره به کار رفته، شیشه دوجداره باید به صورت تمام صنعتی تولید شده تا گاز آرگون تزریق شده به راحتی خارج نشود.

نصب استاندارد توسط نیروی متخصص و عایق بندی پنجره نیز از نکات قابل توجه در بهترین برند پنجره دوجداره است.

نوع شیشه دوجداره به کار رفته که باید به صورت صنعتی تولید شده باشد تا گاز آرگون تزریق شده به راحتی خارج نشود.

نصب استاندارد توسط پیچ های ۱۰ سانتی متری بولدکس و آب بندی و هوابندی با چسب سیلیکن و فوم پلی ارتان انجام می شود.

بهترین برند پنجره دوجداره باید غیر قابل اشتعال بوده و دارای  نگهداری و نظافت آسان بدون احتیاج به مواد شوینده خاص باشد.

بهترین پنجره دوجداره

ویژگی بهترین پنجره دوجداره

ویژگی بهترین پنجره دوجداره شامل عایق حرارتی، نصب آسان، وزن سبک و صرفه جویی در انرژی می شود.

عایق در برابر آلودگی صوتی و گرد و غبار، مقاومت بالا در برابر زلزله، طول عمر بالا و رنگ بندی مختلف سایر ویژگی ها محسوب می شوند.

از ویژگی بهترین پنجره دوجداره می توان به مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی مختلف و نگهداری و شستشوی آسان اشاره کرد.

بهترین پنجره دوجداره معمولا دارای تنوع بالا در مدل، یراق آلات و همچنین انواع بازشو با توجه به نیاز مشتری است.

بهترین نوع پنجره دوجداره از نظر مدل بازشو، به نوع کارایی پنجره، مکان نصب، محل ساختمان و انتظار شما نسبت به پنجره دوجداره بستگی دارد.

ویژگی بهترین پنجره دوجداره این است که در مقابل سرما و گرما، آب و رطوبت به خصوص در مناطق شمالی و دارای رطوبت عایق باشد.

بهترین پنجره دوجداره دارای فرم ها، رنگ بندی ها و اشکال مختلف است و در مناطق مختلف آب و هوایی در مقابل باران های اسیدی مقاوم است.

بهترین پنجره دوجداره

قیمت بهترین پنجره دوجداره

قیمت پنجره دوجداره شاید یکی از مهمترین ویژگی های مورد بررسی باشد. بیشتر افراد به سمت برندی با قیمت کمتر جذب می شوند.

اگر اطلاعات کافی در مورد سایر مشخصات پنجره و برندهای موجود در بازار نداشته باشید، انتخاب مناسبی نخواهید داشت.

بیشتر بودن قیمت یک برند نسبت به برندهای دیگر ناخودآگاه باعث جذب خریدار به سمت برند با قیمت کمتر می شود.

علاوه بر جنس پروفیل، گاهی اوقات داشتن گارانتی باعث افزایش قیمت یک پنجره می شود اما کیفیت تضمین شده نکته مهمی است.

قیمت بهترین پنجره دوجداره را از نمایندگی های معتبر و شناخته شده در هر شهر یا استان بپرسید.

قیمت انواع پنجره دوجداره براساس برند متفاوت است  چون شرکت های مختلف مواد اولیه گوناگون با درجه کیفیت متفاوت استفاده می کنند.

سطح مقطع پروفیل ها دارای ضخامت های گوناگون است که روی قیمت پنجره تاثیرگذار است.

بهترین پنجره دوجداره

بهترین پنجره دوجداره کدام است؟

بهترین پنجره دوجداره مربوط به کشور سازنده یا شرکت معتبری است که در بازار اعتبار و محصولات باکیفیت در صنعت ساختمان دارد.

پروفیل مصرفی در پنجره دوجداره برندهای بسیار زیادی دارد، یراق آلات مصرفی در درب و پنجره دوجداره نیز تنوع زیادی در مارک دارد.

شیشه دوجداره یا سه جداره که شیشه خام آن باید از سوپرکلیر فلوت باشد و چسب و اسپیسرهای مصرفی نیز عوامل مهم روی بهترین پنجره دوجداره هستند.

به طور کلی در بازار ایران پروفیل های وین تک، ویستابست، هافمن و … ساخت کشورهای آلمان و ترکیه بوده دارای کیفیت های متفاوت هستند.

پروفیل پنجره ویستابست از پروفیل پنجره وین تک گران تر و سنگین تر است. ضخامت در دیواره های خارجی پروفیل های ویستابست بیشتر است.

پروفیل وین تک سطح مقاومت بیشتری نسبت به پروفیل ویستا بست دارد.

مقاومت بالا در مقابل زلزله و بلایای طبیعی و استفاده از قفل های ضد سرقت از دیگر موارد مهم بهترین پنجره دوجداره است.

شما می توانید برای اطلاع از آخرین قیمت پنجره دوجداره و خرید اینترنتی پنجره دوجداره با شماره های دفتر کرج (مرکزی): 02632746871 همراه کرج: 09120593196  تهران: 02128425718 همراه: 09120591647 تماس بگیرید و از مشاوره کارشناسان شرکت پنجره آفتاب بهره مند شوید.