پنجره هافمن

استخدام نصاب پنجره، بازاریاب پنجره، کارگر تولید و راننده حمل و نقل

توجه

جهت ارسال رزومه از تماس با شماره های شرکت خودداری کنید و رزومه خود را به آیدی aftabwindow@ تلگرام کنید.

استخدام نصاب پنجره دوجداره UPVC

استخدام نصاب پنجره دوجداره UPVC و آلومینیوم در تهران و کرج توسط شرکت پنجره آفتاب انجام می شود.

شرایط استخدام نیروی نصاب با قرارداد سه ماهه، براساس حقوق وزارت کار، بیمه و سنوات و حق اولاد تعیین می شود.

حق مسکن، پاداش ماهانه، حق مسئولیت، هزینه ایاب و ذهاب و دستمزد برای اندازه برداری در استخدام نصاب پنجره دوجداره UPVC لحاظ می شود.

شرایط کار همراه با تعرفه نصب دستمزد کارگر ساده و استادکار به شکل روزمزد سال ١۴٠٠ است و توسط شرکت پرداخت می شود.

هزینه نصب پنجره در شهرستان ها متری محاسبه شده، به سایرمبالغ اضافه می شود. هزینه ایاب و ذهاب و اسکان موقت نیز در نظر گرفته می شود.

استخدام نصاب پنجره دوجداره UPVC به شکل قراردادی و پیمانکاری برای واحد نصب در شهرستان ها انجام می شود.

پنجره هافمن

استخدام بازاریاب برای کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC

استخدام بازاریاب برای کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC و انعقاد قرارداد برای پروژه های مختلف در تهان و کرج انجام می شود.

اگر به دنبال شغل مناسب ئو درآمد خوب در تهران و کرج هستید استخدام بازاریاب برای کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC را از دست ندهید.

استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر بازاریاب برای ساخت و نصب پنجره دوجداره براساس حقوق و مزایای اداره کار انجام می شود.

شرکت پنجره آفتاب شرایط کاری این نیرو همراه با قرارداد سه ماهه و حقوق براساس وزارت کار را اعلام کرده است.

بیمه و سنوات، حق اولاد، حق مسکن، پاداش ماهانه، حق مسئولیت، هزینه ایاب و ذهاب و هزینه اندازه برداری نیز در نظر گرفته می شود.

در استخدام بازاریاب برای کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC علاوه بر حقوق و مزایا، پورسانت هر قرارداد براساس تعرفه محاسبه و پرداخت می شود.

پنجره هافمن

استخدام کارگر تولید در یک کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC

استخدام کارگر تولید در یک کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC برای تمام امور مرتبط به ساخت و تولید انواع پنجره دوجداره در تهران و کرج انجام می شود.

دستمزد فرزکاری آهن یا آلومینیوم ابعاد معمولی یا ابعاد بزرگ و خارج از استاندارد با میزان هرعدد محاسبه می شود.

برای کار در کارخانه تولید پنجره دوجداره به کارگر ماهر برای جوشکاری نیاز است.

دستمزد طناب کشی و جابه جایی در طبقات هر طبقه طبق تعرفه محاسبه می شود.

برای استخدام کارگر تولید در یک کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC دستمزد اندازه برداری داخل تهران همراه با هزینه ایاب و ذهاب محاسبه می شود.

دستمزد اندازه برداری خارج از استان تهران در استخدام کارگر تولید در یک کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC همراه با هزینه ایاب و ذهاب محاسبه می شود.

استخدام استادکار برای تولید در یک کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC  همراه با قرارداد سه ماهه و حقوق براساس وزارت کار است.

بیمه و سنوات، حق اولاد، حق مسکن، پاداش ماهانه، حق مسئولیت، هزینه ایاب و ذهاب و هزینه اندازه برداری نیز در نظر گرفته می شود.

پروفیل پنجره هافمن

استخدام راننده برای کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC

استخدام راننده برای کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC که امور مربوط به حمل و نقل پروفیل ها و پنجره ها را انجام بدهد.

استخدام راننده دارای گواهینامه، دستمزد داخل تهران همراه با هزینه ایاب و ذهاب محاسبه می شود.

اگر یک راننده ماهر و دارای گواهینامه هستید شرایط کاری استخدام راننده برای کارخانه تولید پنجره دوجداره UPVC را در نظر بگیرید.

دستمزد اندازه برداری خارج از استان تهران نیز همراه با هزینه ایاب و ذهاب و در شهرستان براساس تعرفه محاسبه می شود.

استخدام راننده برای یک کارخانه تولید پنجره دوجداره در کرج همراه با قرارداد سه ماهه و حقوق براساس وزارت کار است.

بیمه و سنوات، حق اولاد، حق مسکن، پاداش ماهانه، حق مسئولیت، هزینه ایاب و ذهاب نیز در نظر گرفته می شود.

توجه

جهت ارسال رزومه از تماس با شماره های شرکت خودداری کنید و رزومه خود را به آیدی aftabwindow@ تلگرام کنید.